Loading…

جزیره برنامه نویسی و توسعه نرم افزار

امتیازات این مطلب
نکته: تعریف کلاس برای ایجاد ارتباط جاوا با MySQL
برای ایجاد ارتباط بین جاوا و MySQL بهتر است که یک کلاس تعریف کنید تا بتوانید همواره در هر پروژه ای از آن استفاده کنید. این کلاس به نام MySQLCon دارای یک متد به نام()getInstance می باشد که با دریافت یک آرگومان رشته ای که همان نام پایگاه داده می باشد، اتصال با بانک اطلاعاتی را برقرار می کند. لازم است که درایور مورد نیاز MySQL را به پروژه خود اضافه نمایید.

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.util.Properties;

public class MySQLCon {
  
  private Connection msCon = null;
  public static String ERROR = null;
  
  private MySQLCon(String database) {
    registerDriver(database);
  }

  private void registerDriver(String database){
    try{
      String url = "jdbc:mysql://localhost/";
      String driver = "com.mysql.jdbc.Driver";
      
      Class.forName(driver).newInstance();
      
      Properties property = new Properties();
      property.setProperty("user", "root");
      property.setProperty("password", "");
      // for farsi unicode 
      property.setProperty("useUnicode", "yes");
      property.setProperty("characterEncoding", "UTF-8");
      
      msCon = DriverManager.getConnection(url, property);  
      msCon.setCatalog(database);
      
    }catch(Exception e){
      ERROR = e.getMessage();
      msCon = null;
    }
  }

  public static MySQLCon getInstance(String database){
    return new MySQLCon(database); 
  }

  public Connection getConnection(){
    return msCon;
  }
}

حال برای استفاده از این کلاس باید یک نمونه از کلاس ایجاد نمایید. به جای dbName باید نام پایگاه داده مورد نظر خود را قرار دهید.

MySQLCon obj = MySQLCon.getInstance("dbName");
Connection msCon = obj.getConnection();دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مطلب ارسال نشده است

برای ارسال نظر وارد شوید.

Countdown