درخواست های ارتباط
جستجو تنظیمات
لیست دوستان من

استفاده از مقادیر بازگشتی توابع در قالب Tuple در زبان پایتون

0 نظرات
یکی از قابلیت های زبان پایتون Tuple ها است که می توان لیستی را ایجاد کرد که قابل تغییر نباشد. برای مثال:

>>> numbers = (1,2,3,4,5)
>>> print(numbers[0])

حالا فرض کنید تابعی تعریف کردیم که مقدار بازگشتی آن یک Tuple است:

def get_tuple():
    return ("Hossein","Ahmadi","ITPro.ir")

در صورت فراخوانی تابع بالا می توان از مقادیر tuple به صورت زیر استفاده کرد:

>>> def get_tuple():
...     return ("Hossein","Ahmadi","ITPro.ir")
...
>>> result = get_tuple()
>>> result
('Hossein', 'Ahmadi', 'ITPro.ir')
>>> result[0]
'Hossein'

از مقادیر بازگشتی تابع می توان به صورت زیر نیز استفاده کرد و در زمان گرفتن خروجی هر آیتم tuple را به صورت مستقیم داخل یک متغیر قرار داد:

>>> firstname, lastname, website = get_tuple()
>>> print(firstname)
Hossein
>>> print(website)
ITPro.ir

امیدوارم این نکته مورد استفاده دوستان قرار بگیرد. ITPro باشید

نویسنده: حسین احمدی
منبع: ITpro
نظرات
هیچ نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر ابتدا به سایت وارد شوید

arrow