درخواست های ارتباط
جستجو تنظیمات
لیست دوستان من

نوع های بی نام (Anonymous Types) در سی شارپ

0 نظرات
یک نوع بینام یک کلاس ساده ایجاد شده توسط کامپایلر برای ذخیره یک سری از اطلاعات است. برای ایجاد یک نوع بینام، با استفاده از کلمه کلیدی new یک شی اولیه ایجاد می کنیم و و متغییر ها و مقادیر آنان را نیز مشخص می نماییم.
ساختار کلی آن به صورت زیر است
var dude = new { Name = "Mohammad", Age = 28 };
باید توجه داشت که برای تعریف این شی (dude) نوع را باید var قرار دهیم چراکه نوع داده در اینجا مشخص نیست.
همچنین تمامی متغیرهای موجود در این نوع شی باید حتما دارای مقدار اولیه باشند (مثل برای سن مقدار 28 در نظر گرفته شده است)
نکته آنکه متغیرهای درون این شی همه Readonly بوده و غیر قابل تغییر هستند.

 var dude = new { Name = "Mohammad", Age = 23 };
            dude.Name = "Ali";//error
مانند سایر اشیا در اینجا نیز می توان آرایه ای از اشیا ایجاد نمود
var dudes = new[]
{
  new { Name = "Mohammad", Age = 30 },
  new { Name = "Unity", Age = 40 }
};
نظرات
هیچ نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر ابتدا به سایت وارد شوید

arrow