درخواست های ارتباط
جستجو تنظیمات
لیست دوستان من

استخراج زیر گروه از یک رشته بوسیله Regular Expression در سی شارپ

0 نظرات
گاهی اوقات بسیار مفید است که یک عبارت را به چند زیرعبارت یا گروه تقسیم کنیم مثل یک شماره تلفن مربوط به ایالات متحده امریکا به صورت (1918-465-206). فرض را بر این قرار میدهیم که می خواهیم 2 گروه (یکی برای کد و دیگری برای شماره) بسازیم، پس الگو به صورت زیر خواهد بود
(\d{3})-(\d{3}-\d{4})
باید توجه داشت که هر جفت پرانتز نشان دهنده یک گروه، d\ نشان دهنده عدد و عدد درون { } نشان دهنده تعداد هر کاراکتر است.
پس کد ما به صورت زیر خواهد بود
Match m = Regex.Match ("206-465-1918", @"(\d{3})-(\d{3}-\d{4})");
Console.WriteLine (m.Groups[1]);   // 206
Console.WriteLine (m.Groups[2]);   // 465-1918
همچنین باید توجه داشت که اندیس صفر در کد زیر نشان دهنده کل متن است
Console.WriteLine (m.Groups[0]);   // 206-465-1918
Console.WriteLine (m);             // 206-465-1918
نظرات
هیچ نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر ابتدا به سایت وارد شوید

arrow