درخواست های ارتباط
جستجو تنظیمات
لیست دوستان من

آموزش زبان پایتون :: قسمت پانزدهم - تابع zip و پیمایش چند لیست به صورت همزمان

0 نظرات
یکی از توابع بسیار جالب در زبان پایتون تابع zip است که بوسیله این تابع می توان بوسیله حلقه for به صورت همزنان آیتم های چند لیست مختلف را پیمایش کرد. ساختار استفاده از این تابع در دستور for به صورت زیر است:

for item1,item2,...,itemn in zip(list1,list2,...,listn):
    // loop statement(s)

در مثال بالا مشاهده می کنید که تابع zip یک تا n پارامتر را دریافت می کند که هر پارامتر یک لیست است، در قسمت تعریف متغیرهای حلقه for به ازای هر لیست یک متغیر تعریف می کنیم، با اجرای حلقه آیتم های اول هر یک از لیست ها در متغیرهای متناظر قرار میگیرد و داخل حلقه می توان از آیتم ها استفاده کرد. حلقه for ای که با تابع zip اجرا می شود، تنها تا زمانی ادامه پیدا می کند که به آخرین آیتم کوچکترین لیست برسیم. در مثال زیر با نحوه استفاده از تابع zip آشنا می شویم:

>>> list1=[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
>>> list2=[4,6,8,2,3,7]
>>> list3=[7,3,9,1,4,6,8,2]
>>> for item1,item2,item3 in zip(list1,list2,list3):
...     print(str(item1)+','+str(item2)+','+str(item3))
...
1,4,7
2,6,3
3,8,9
4,2,1
5,3,4
6,7,6

در خروجی کد بالا، در خط اول اعداد 1 و 4 و 7 در خروجی چاپ شدند که این اعداد آیتم های اول list1 و list2 و list3 هستند و تعداد کل خطوط خروجی کد بالا 6 خط می باشد که معادل تعداد آیتم های list2 می باشد. اما کاری که تابع zip انجام می دهد یک لیست بر میگرداند که هر آیتم آن یک tuple از آیتم های معادل لیست های مشخص شده هستند:

>>> zip(list1,list2,list3)
[(1, 4, 7), (2, 6, 3), (3, 8, 9), (4, 2, 1), (5, 3, 4), (6, 7, 6)]

نویسنده: حسین احمدی
منبع: ITpro
ردیف عنوان قیمت
1 آموزش زبان پایتون :: قسمت اول - مقدمات و آشنایی اولیه با پایتون رایگان
2 آموزش زبان پایتون :: قسمت دوم - دانلود پایتون و نوشتن اولین برنامه رایگان
3 آموزش زبان پایتون :: قسمت سوم - آشنایی با ساختار اسکریپت های پایتون رایگان
4 آموزش زبان پایتون :: قسمت چهارم - نوع های داده در زبان پایتون رایگان
5 آموزش زبان پایتون :: قسمت پنجم - تبدیل نوع ها به یکدیگر رایگان
6 آموزش زبان پایتون :: قسمت ششم - عملگرها در پایتون رایگان
7 آموزش زبان پایتون :: قسمت هفتم - دستور if رایگان
8 آموزش زبان پایتون :: قسمت هشتم - حلقه ها رایگان
9 آموزش زبان پایتون :: قسمت نهم - نوع های عددی و توابع کار با اعداد رایگان
10 آموزش زبان پایتون :: قسمت دهم - کار با رشته ها و توابع مرتبط رایگان
11 آموزش زبان پایتون :: قسمت یازدهم - لیست ها رایگان
12 آموزش زبان پایتون :: قسمت دوازدهم - Tuple ها رایگان
13 آموزش زبان پایتون :: قسمت سیزدهم - دیکشنری ها (Dictionaries) رایگان
14 آموزش زبان پایتون :: قسمت چهاردهم - مجموعه ها (Sets) رایگان
15 آموزش زبان پایتون :: قسمت پانزدهم - تابع zip و پیمایش چند لیست به صورت همزمان رایگان
16 آموزش زبان پایتون :: قسمت پانزدهم - روش Comprehension برای ایجاد لیست ها، دیکشنری ها و مجموعه ها رایگان
17 آموزش زبان پایتون :: قسمت شانزدهم - توابع (Functions) رایگان
18 آموزش زبان پایتون :: قسمت هفدهم - Closure ها رایگان
19 آموزش زبان پایتون :: قسمت هجدهم - توابع بازگشتی (Recursive Functions) رایگان
20 آموزش زبان پایتون :: قسمت نوزدهم - ماژول ها (Modules) رایگان
21 آموزش زبان پایتون :: قسمت بیستم - پکیج ها (Packages) رایگان
22 برنامه نویسی شئ گرا در پایتون :: مقدمات و آشنایی با کلاس و شئ رایگان
نظرات
هیچ نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر ابتدا به سایت وارد شوید

arrow