تا %60 تخفیف خرید برای 8 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

قیمت: 173,000 تومان

با 10% تخفیف وب سایت و مدرس در صورت خرید یکجا: 155,700 تومان

خرید دوره با 10 تخفیف

دوره آموزشی django جلسه 58: تکمیل وب سایت (2)

دوره آموزشی django جلسه 58: تکمیل وب سایت (2)

برای استفاده از این فیلم آموزشی باید هزینه آن را پرداخت کنید.

شما می توانید 3 دقیقه از این ویدیو را به صورت رایگان مشاهده کنید

در این جلسه به مسائل استایل دهی و تکمیل وب سایت خواهیم پرداخت.

نظر شما
برای ارسال نظر بر روی این مطلب باید آن را خریداری کنید.
2 نظر