تا %60 تخفیف خرید برای 5 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

قیمت: 173,000 تومان

با 10% تخفیف وب سایت و مدرس در صورت خرید یکجا: 155,700 تومان

خرید دوره با 10 تخفیف

دوره آموزشی django جلسه 39: ایجاد سفارش(2)

دوره آموزشی django جلسه 39: ایجاد سفارش(2)

برای استفاده از این فیلم آموزشی باید هزینه آن را پرداخت کنید.

شما می توانید 3 دقیقه از این ویدیو را به صورت رایگان مشاهده کنید

در این جلسه کارهای مربوط به ایجاد سفارش برای کاربران رو تکمیل میکنیم.

نظر شما
برای ارسال نظر بر روی این مطلب باید آن را خریداری کنید.
2 نظر