تا %60 تخفیف خرید برای 8 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

قیمت: 173,000 تومان

با 10% تخفیف وب سایت و مدرس در صورت خرید یکجا: 155,700 تومان

خرید دوره با 10 تخفیف

دوره آموزشی django جلسه 37: پیاده سازی سبد خرید(3)

دوره آموزشی django جلسه 37: پیاده سازی سبد خرید(3)

برای استفاده از این فیلم آموزشی باید هزینه آن را پرداخت کنید.

شما می توانید 3 دقیقه از این ویدیو را به صورت رایگان مشاهده کنید

در این جلسه مثل دو جلسه قبل کارهای مربوط به سبد خرید رو انجام میدیم.

نظر شما
برای ارسال نظر بر روی این مطلب باید آن را خریداری کنید.
8 نظر