در توسینسو تدریس کنید

و

با دانش خود درآمد کسب کنید

آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 105 : آموزش UWP

در قسمت صد و چهارم از دوره پیشرفته آموزش زبان سی شارپ مقدمه ای خواهیم داشت بر برنامه های UWP یا Universal Windows Platform. برنامه های UWP با ارائه ویندوز 10 معرفی شدند و هدف نوشتن برنامه هایی است که قابلیت اجرا بر روی Device های مختلفی که ویندوز 10 بر روی آن ها نصب است را داشته باشند. مباحثی که در این قسمت با آن ها آشنا خواهیم شد:

 1. آشنایی با با برنامه های UWP و نوشتن یک برنامه ساده
 2. استفاده از XAML برای ایجاد UI برنامه های UWP
 3. آشنایی با RelativePanel برای قرار دادن المان های UI
 4. بررسی Split View و ایجاد منو بوسیله آن
 5. آشنایی با مبحث Navigation در برنامه های UWP
 6. ایجاد چندین Page و انتقال بین صفحات بوسیله تابع Navigate
 7. ارسال مقادیر بوسیله Parameter بین Page ها
 8. آشنایی با توابع GoBack و GoForward
#نوشتن_برنامه_های_ویندوز_10 #آموزش_سی_شارپ #آموزش_uwp #دوره_آموزشی_سی_شارپ #آموزش_universal_windows_platform #فیلم_آموزشی_سی_شارپ #آموزش_پیشرفته_سی_شارپ
عنوان
1 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 1 : مقدمه ای بر دوره متفاوت 1:31′:14″ رایگان
2 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 2 : معماری دات نت و سی شارپ 39′:7″ 3,300
3 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 3 : محیط Visual Studio 14′:56″ رایگان
4 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 4 : ساختار برنامه ها 31′:49″ 4,400
5 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 5 : انواع داده و کار با تاریخ 47′:35″ 4,400
6 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 6 : رشته و آرایه 44′:29″ 4,400
7 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 7 : مباحث تکمیلی OOP 25′:10″ 4,950
8 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 8 : استثناء ، اینترفیس و مجموعه 44′:23″ 7,150
9 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 9 : مجموعه ها (Collections) 46′:35″ 5,500
10 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 10 : Delegate و Event 42′:23″ 4,950
11 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 11 : متد Anonymous و Lambda 26′:24″ 4,950
12 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 12 : Covariance و Pointer ها 40′:43″ 8,250
13 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 13 : LINQ و عملگر های آن 58′:3″ 9,900
14 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 14 : Object Life Time و سرویس GC 44′:50″ 5,500
15 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 15 : Windows Form Application 32′:30″ 4,400
16 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 16 : Class Library 58′:52″ 9,350
17 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 17 : اسمبلی های Private و Shared 35′:37″ 4,400
18 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 18 : تنظیمات در فایل config 18′:26″ رایگان
19 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 19 : آشنایی با Reflection یک 45′:23″ 7,700
20 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 20 : آشنایی با Reflection دو 48′:1″ 8,250
21 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 21 : آشنایی با Reflection سه 22′:27″ رایگان
22 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 22 : آشنایی با Reflection چهار 34′:26″ 9,350
23 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 23 : قابلیت Dynamic و COM Interop 43′:14″ 6,600
24 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 24: گرفتن خروجی اکسل در برنامه ها 32′:47″ 6,600
25 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 25 : کار با Process ها 50′:57″ 8,250
26 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 26 : کار با Application Domain ها 30′:15″ رایگان
27 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 27 : آشنایی با CIL 32′:37″ 5,500
28 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 28 : نوشتن کد مستقیم با زبان IL 1:17′:5″ 14,850
29 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 29 : Dynamic Assembly ها 28′:45″ 5,500
30 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 30 : برنامه نویسی Asynchronous 35′:15″ 5,500
31 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 31 : کار با System.Threading 57′:36″ 8,250
32 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 32 : برنامه نویسی Parallel 32′:16″ 4,400
33 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 33 : قابلیت async و await 10′:46″ رایگان
34 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 34 : BackgroundWorker و Timer 21′:57″ 3,850
35 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 35 : کار با پوشه و فایل 47′:12″ 7,700
36 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 36 : ایجاد فایل و پوشه 39′:18″ 5,500
37 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 37 : خواندن و نوشتن در فایل 18′:50″ رایگان
38 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 38 : FileSystemWatcher 16′:33″ 3,850
39 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 39 : کار با Stream ها 36′:41″ 5,500
40 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 40 : قابلیت Serialization 29′:29″ 6,600
41 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 41 : نوشتن برنامه دفترچه تلفن 43′:17″ 9,350
42 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته 42 : پایگاه داده در سی شارپ (ADO.NET) 41′:59″ 9,350
43 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 43 : جلوگیری از SQL Injection 20′:14″ 7,150
44 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 44 : Connection String 19′:2″ 6,600
45 آموزش سی شارپ (#C) 45 : ذخیره و رمز نگاری Connection String 19′:12″ 8,250
46 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 46 : Repository و کلاس Reusable 32′:13″ 6,600
47 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 47 : Repository های Generic یک 55′:45″ 10,450
48 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 48: ایجاد Repository های Generic 33′:54″ 7,150
49 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 49: برنامه انبارداری و فروشگاه یک 14′:40″ رایگان
50 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته 50 : برنامه انبارداری و فروشگاه دو 57′:17″ 7,150
51 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 51:برنامه انبارداری:ساختار پروژه 1:14′:53″ 9,350
52 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 52 : تست Repository انبارداری 45′:33″ 6,600
53 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 53 : استفاده از StructureMap 32′:58″ 6,050
54 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته 54 : تنظیمات اولیه برنامه انبارداری 1:8′:11″ 7,150
55 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 55 : Dependency Injection 40′:20″ رایگان
56 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 56:برنامه انبارداری:داده اولیه 44′:53″ 3,850
57 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 57 : تاریخ شمسی در سی شارپ 19′:21″ رایگان
58 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 58 : User Control 13′:10″ رایگان
59 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 59:برنامه انبارداری:فرم اصلی 58′:35″ 5,500
60 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 60:برنامه انبارداری:View ها 29′:22″ رایگان
61 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 61:برنامه انبارداری:Action ها 26′:22″ 3,850
62 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 62 : Expression Tree 35′:38″ 4,400
63 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 63:برنامه انبارداری:GridView 38′:11″ 4,400
64 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 64:برنامه انبارداری:فرم اطلاعات 1:17′:9″ 8,250
65 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 65:برنامه انبارداری:Output 19′:32″ رایگان
66 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته 66:برنامه انبارداری DateTimePicker 1:4′:13″ 8,250
67 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته 67 : برنامه انبارداری : کنترل Dropdown 23′:8″ رایگان
68 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته 68: برنامه انبارداری:DateTimePicker 42′:2″ رایگان
69 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 69:برنامه انبارداری:اطلاعات پایه 34′:7″ رایگان
70 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 70:برنامه انبارداری:اطلاعات پایه 17′:9″ رایگان
71 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 71 : کنترل TreeView 34′:11″ رایگان
72 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 72 : کنترل ImageList در TreeView 8′:9″ رایگان
73 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 73:برنامه انبارداری:TreeView 37′:34″ 6,050
74 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 74:برنامه انبارداری:گروه های کالا 25′:15″ رایگان
75 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته 75 : برنامه انبارداری:پارامتر محصولات 35′:43″ رایگان
76 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 75 : پارامتر محصولات 22′:35″ رایگان
77 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 77: برنامه انبارداری : رسید انبار 46′:24″ رایگان
78 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 78 : برنامه انبارداری : ثبت رسید 35′:19″ رایگان
79 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 79 : کار با DataSet 48′:52″ 7,700
80 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 80 : فیلتر بوسیله DataView 9′:9″ رایگان
81 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 81 : Transaction ها در ADO.NET 12′:12″ رایگان
82 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 82 : مقدمه ای بر Entity Framework 26′:7″ 5,500
83 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 83 : Mapping در Entity Framework 39′:44″ 7,700
84 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 84 : Data Annotations 41′:15″ 7,700
85 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 85 : Fluent API 46′:16″ 7,700
86 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 86 : وراثت (Inheritance) 38′:23″ رایگان
87 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 87 : مباحث پیشرفته در Mapping 51′:50″ 8,800
88 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 88 : بحث تکمیلی Entity Framework 1:10′:44″ رایگان
89 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 89 : تغییرات روی بانک اطلاعاتی 31′:0″ 7,150
90 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 90 : Concurrency و Transaction 19′:18″ رایگان
91 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 91 : فایل XML و LINQ2XML 26′:18″ 6,600
92 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 92 : مقدمات امنیت 29′:24″ 8,250
93 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 93 : امنیت با Claim 31′:18″ 6,600
94 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 94 : رمزنگاری 29′:48″ 7,150
95 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 95 : رمزنگاری Symmetric 45′:10″ 11,550
96 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 96 : رمزنگاری Asymmetric 31′:40″ 9,350
97 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 97 : امنیت با CLR 15′:23″ رایگان
98 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 98 : آموزش WPF 45′:24″ رایگان
99 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 99 : آموزش WPF 42′:11″ 7,700
100 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 100 : آموزش WPF 59′:42″ 8,250
101 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 101 : آموزش WPF 37′:18″ رایگان
102 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 102 : آموزش WPF 1:10′:17″ 11,550
103 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 103 : آموزش WPF 1:18′:54″ 11,550
104 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته 104: Localization Globalization در WPF 24′:37″ 7,150
105 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 105 : آموزش UWP 40′:24″ رایگان
106 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 106 : آموزش UWP 28′:37″ رایگان
107 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 107 : آموزش UWP 21′:57″ رایگان
108 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 108 : آشنایی با GDI+ و Printing 29′:0″ 6,050
109 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 109 : برنامه نویسی شبکه 51′:45″ 8,800
110 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 110 : تست برای کدها Unit Testing 23′:24″ 6,050
111 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته 111 : Managed Extensibility Framework 24′:1″ رایگان
112 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 112 : Tracing و EventLog 50′:40″ 9,350
113 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 113 : Performance Counters 18′:55″ رایگان
114 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 114 : Windows Service 17′:14″ 4,950
115 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 115 : کامپایلر دات نت (Roslyn) 1:2′:55″ 9,900
116 آموزش سی شارپ (#C) پیشرفته قسمت 116 : Deploy برنامه ها 43′:46″ رایگان
زمان و قیمت کل 72:17′:18″ 548,350
5 نظر
مجتبی

بسیار خوب و عالی استاد عزیز

حتی مباحث UWP رو هم کاور کردید

واقعا عالی هستید شما

دو تا سوال استاد

یکی اینکه چقدر باقی مونده تا انتهای دوره پیشرفته؟

چه مباحثی باقی مونده؟

و بعدی اینکه آیا فریم ورک asp.net (فکر میکنم فریم ورک باشه درسته استاد؟؟)رو هم کاور میکنید

اگر امکانش هست استاد حتما حتما حتما کاور کنید حیفه واقعا

دوره پیشرفته سی شارپ شما فوق العاده س و حیفه به وب کشیده نشه

حسین احمدی

سلام، شبتون بخیر و ممنون از لطفتون

مباحثی که داخل این دوره گفته شده تقریباً مباحث الزامی برای دوره پیشرفته هستند، البته پوشش مباحثی مثل WPF یا UWP صد در صد و به طور کامل پوشش داده نشده، چون مباحث خیلی گسترده هستند، اما این پیش زمینه رو به دوستان میده تا بتونن به راحتی وارد مباحث پیشرفته مثلاً UWP بشن. مطالبی که از دوره پیشرفته مونده به ترتیب زیر هست:

 1. مبحث Adaptive Layout برای UWP
 2. مبحث Network Programming و کار با سوکت ها
 3. مبحث GDI+ و Printing
 4. مبحث COM Interop
 5. مبحث Unit Testing
 6. مبحث Deployment برنامه ها (ClickOnce)
 7. مبحث MEF یا Managed Extensibility Framework
 8. مباحث امکانات پیشرفته Visual Studio
 9. مباحث Diagnostics
 10. مبحث Roslyn
 11. و در انتها Windows Services

جمعاً حدود 13 قسمت دیگه که دوره مقدماتی به همراه این دوره پایه ای هست برای سایر دوره های که قرار هست گفته بشه، مثل دوره ASP.NET یا WCF.

اما در مورد ASP.NET، داخل این دوره در مورد ASP.NET MVC صحبت نمی کنیم، اما فردا اولین قسمت دوره ASP.NET MVC داخل سایت قرار میگیره و فردا به امید خدا استارت ASP.NET رو می زنیم که برای اواسط سال دیگه و با معرفی ASP.NET Core 2.1 بتونیم دوره ASP.NET Core رو شروع کنیم.

مجتبی

ممنونم استاد عزیز

منظورم این نبود که تو این دوره asp رو پوشش بدید

یعنی یک دوره جداگانه براش در نظر بگیرید

امکانش هست که مستقیم همون asp.net core رو شروع کنید؟؟

چون الان ورژن 2.0 ش هم اومده و کاملا پایدار هست

چون وقتی دات نت کور رو شروع کنیم خود به خود asp.net mvc هم یاد میگیریم

دیگه نیاز به وقت و زمان اضافه نداره

من راستش استاد به زبان های دیگه م سر زدم حتی کلاس هم براشون رفتم

برای asp.net mvc کلاس رفتم

حتی یه سایت ساده هم تستی براش زدم

پی اچ پی رو برای لاراول ش کلاس رفتم

پایتون رو خوندم و با جانگو ش یه وبلاگ تستی زدم

جاوا هم خوندم برای اندروید

اما باز وقتی نگاه میکنم میبینم سی شارپ خیلی قویتر و گسترده تره و کلی امکانات پیشرفته داره و دست برنامه نویس رو باز میذاره

مخصوصا تو بحث وب

اصلا درک نمیکنم این همه از زبان های دیگه تعریف میشه

مثلا از پایتون و جانگو اینقدر تعریف میکنن

خب پایتون یک زبان ساده و قدرتمند قبول دوسش هم دارم

ولی وقتی جانگو یا برای پی اچ پی میایم لاراول و اینها کار میکنیم میگن کلی خصوصیات خوب داره مثلا پنل ادمین رو خودش داره

یا نمیدونم کلاس های اتصال به دیتابیس ش اینجوریه

فلان میدل ویر رو داره

نمیدونم ریکوئست ها رو خودش هندل میکنه و validate میکنه و نمیدونم روتینگ ش فلانه و دست برنامه نویس ش بازه و متد های پیش فرض احراز هویت ش اینجوریه و ...

خب همه اینها رو خیلی خیلی خیلی بهترش رو asp.net داره که

این همه تعریف ها از زبان های دیگه برام قابل درک نیست

بحث اوپن سورس باشه خب asp.net هم اوپن سورس هستش

بحث مولتی پلت فورم باشه خب دات نت هم مولتی پلت فورم هستش دیگه

و اگر بگن خب نه تو لینوکس پیش فرض پایتون هست من میگم بله هست

ولی برای جانگو که حداقلش باید بری و محیط envoirment ش رو نصب کنی به هر حال تو هر وب سروری بخوای جانگو استفاده کنی نیاز به نصب یه سری پیش نیاز ها هست

تو لاراول که دیگه بدتر

خب شما برای دات نت کور هم بیا و یه سری پیش نیاز ش رو تو لینوکس نصب کن و لذتشو ببر

برا زبان های دیگه نصب پیش نیاز مشکلی نداره و خیلی هم خوبه و قدرت زبان رو میرسونه

ولی به مایکروسافت که میرسه یهو همه ش میشه بار اضافی؟؟

واقعا قابل درک نیست برام

برا همین تصمیم گرفتم بعد از یه دور زدن کامل بیشتر توانم رو و تمرکزم رو بذارم روی سی شارپ و بحث کراس پلت فورم ش

چه در وب چه در موبایل

ابوالفضل رهنما

باسلام

بااجازه استاد احمدی

بناست مهندس یک دوره (mvc.net یا mvc.core) را اموزش بدهند البته بعد دوره jquery

خودم هم مشتاق بود مهندس mvc.core اموزش بدهند اما نظرم خودم تغییر کرده است و بهتر است mvc.net (البته حق انتخاب با مهندس احمدی عزیز است)

چون خیلی موارد هنوز بصورت کامل پایه ریزی نشده اند در mvc.core مانند SignalR یا بحث seed ,...

حسین احمدی

سلام مجدد، انتخاب زبان توسط هر شخص کاملاً بستگی به دلایل شخصی اون طرف داره، برای مثال، شخصی که PHP رو انتخاب می کنه شاید کارش مدیریت وب سایت های مبتنی بر Word Press باشه یا اینکه به دلیل سادگی یادگیری PHP رو انتخاب کرده، شخصی که پایتون رو انتخاب کرده هم همینطور.

من خودم به شخصه زبان سی شارپ رو برای این انتخاب کردم که می تونم تو مباحث مختلف باهاش کد بزنم، مثل موبایل، دسکتاپ، بازی سازی، وب و ...، اما این موضوع به این معنی نیست که بگیم کاری که با ASP.NET میشه کرد رو با PHP نمیشه، هر شخصی هر ساختاری رو درست و اصولی یاد بگیره میتونه کارهای مورد نظرش رو جلو ببره.

به نظرم نباید دید تعصبی نسبت به یک زبان داشت، مثل طرفدارهای تعصبی جاوا و طرفدارهای تعصبی مایکروسافت که همش تو سر و کله هم میزنن.

در مورد MVC Core هم همونطور که ابوالفضل گفت هنوز نسخه Core نیاز به کار داره و یک سری کاستی ها داخلش مشاهده میشه که امیدواریم تو نسخه 2.1 برطرف بشن این کاستی ها، تا اون موقع با نسخه MVC جلو میریم.

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....