تا %60 تخفیف خرید برای 2 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00

آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی ایرانی YO قسمت 4 : دستورات شرطی

در جلسه چهارم آموزش زبان برنامه نویسی YO ، به دستورات شرطی در YO می پردازیم.این دوره چون صرفا جهت آشنایی و با این تفکر که خوانندگان این مطلب سابقه برنامه نویسی دارند ؛ نیاز نمی بینیم که در طول آموزش ها توضیحات تکراری وبعضا اضافی بدهیم.

Conditional Statement

IF & ElseCo

شکل کلی دستور IF ، به ساده ترین حالت ممکن است:

if (testExpression)if (testExpression) 
#-Statements
elseco(testExpression)
#-Statements
else
#-Statements
end if    

در YO ؛ Elseif به Elseco تغییر داده شده است.

وب سایت توسینسو

برای نمونه فایلی که در پوشه Sample به نام "if elseco.yo" مثال می زنیم ، که از کاربر نمره را دریافت و سپس برحسب آن نمره نسبی را نشان میدهد.

Select Case

شکل کلی دستور شرطی Select:

select _item
case 1

case 2

casel
#-Else Code 
end select 

مثال:

وب سایت توسینسو

در این مثال ما رنگ مورد علاقه کاربر را دریافت و با دستور شرطی Select آن را پردازش می کنیم.

در جلسات آینده که به مباحث پیشرفته تری خواهیم رفت ؛ توضیحات کامل تری ارائه خواهد شد

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
3 نظر
افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند