تا %60 تخفیف خرید برای 8 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 7 : دستور شرطی IF

یکی از قابلیت های موجود در اکثر زبان های برنامه نویسی، دستورات کنترلی هستند که به ما این اجازه را می دهند تا بر اساس یک شرط روند اجرای برنامه را تغییر دهیم. در قسمت قبلی با عملگر های منطقی و مقایسه ای آشنا شدیم. در این قسمت یاد میگیریم که چگونه می توان بوسیله دستور if روند اجرای برنامه را تغییر داد. دستور if بر اساس شرطی که در مقابل آن نوشته می شود تصمیم میگیرد که یک بخش از کد باید اجرا شود یا خیر. شرط مقابل دستور if همیشه باید مقدار True یا False را برگرداند و در صورت True بودن شرط مقابل دستور if، دستورات مربوطه اجرا خواهند شد. ساختار کلی دستور if در زبان پایتون به صورت زیر است:

if expression:
  statements
else:
  statements

به جای expression شرط مورد نظر و به جای statements دستوراتی که در صورت صحیح بودن شرط می بایست اجرا شوند را می نویسیم. قسمت else در صورتی اجرا خواهد شد که شرط مقابل if برابر false باشد. نوشتن بخش else اختیاری است. برای مثال، در کد زیر برنامه ای می نویسیم که عددی را از ورودی گرفته و زوج یا فرد بودن عدد را مشخص می کند:

num = input("Please enter a number: ")

if int(num) % 2 == 0:
  print("Even")
else:
  print("Odd")

کد بالا را در فایلی به نام oddeven.py ذخیره کرده و به صورت زیر اجرا می کنیم:

D:\PythonSamples>py oddeven.py
Please enter a number: 5
Odd

D:\PythonSamples>oddeven.py
Please enter a number: 8
Even

در کد بالا به نکات زیر دقت کنید:

 1. دستور input استفاده شده در کد بالا، برای دریافت یک ورودی از کاربر استفاده می شود.
 2. مقدار num به دلیل اینکه در ابتدا از نوع string هست، باید بوسیله دستور int به نوع int تبدیل و بعد باقیمانده حساب شده و بررسی می شود که باقیمانده برابر 0 هست یا خیر، در صورت برابر 0 بودن قسمت if اجرا شده و در غیر اینصورت بخش else.
 3. کدهای مربوط به بلاک if و else بوسیله فاصله در ابتدای خطوط مشخص می شوند، برای مشخص کردن block ها همانطور که در قسمت های قبلی گفته شد، باید تعداد فاصله ها با هم برابر باشد. برای مثال در کد بالا من از چهار فاصله برای ایجاد block استفاده کردم.
 4. دستور py در command prompt دقیقاً خلاصه شده دستور python است.


بخش elif


در صورتی که بخواهیم در یک ساختار if چندین شرط را مشخص کنیم از elif که مخفف else if است استفاده می کنیم. ساختار استفاده از elif به صورت زیر است:

if expression:
  statements
elif expression:
  statements
elif expression:
  statements
else:
  statements

شما می توانید برای یک دستور if، یک تا n بخش elif بنویسید و روند اجرا به این صورت خواهد بود: ابتدا شرط if بررسی شده، در صورت صحیح بودن بخش مربوط به if اجرا شده و در غیر اینصورت شرط های بخش های elif به ترتیب بررسی شده و در صورت صحیح بودن اولین بخش elif ای که نتیجه آن صحیح بود اجرا می شود. در صورت صحیح نبودن بخش هیچ یک elif ها، بخش else اجرا می شود. دقت کنید که در ساختار بالا، تنها یکی از بخش ها اجرا می شوند و در صورت صحیح بودن 3 بخش elif، اولین elif ای که صحیح باشد اجرا شده و بقیه قسمت ها بررسی نمی شوند. مثال زیر یک منو به کاربر نمایش داده و بر اساس گزینه انتخابی کاربر، عملیات ریاضی را بر روی دو عدد وارد شده انجام می دهد (کد زیر را با نام math.py ذخیره می کنیم):

print("--------------------------------------------")
print("1. Sum")
print("2. Multiply")
print("3. Substract")
print("4. Divide")
print("")
choose = input("Please select an option: ")

num1 = int(input("First number: "))
num2 = int(input("Second number: "))

if choose == "1":
  print(num1+num2)
elif choose == "2":
  print(num1*num2)
elif choose == "3":
  print(num1-num2)
elif choose == "4":
  print(num1/num2)
else:
  print("Invalid option!")

خروجی کد بالا به صورت زیر خواهد بود:

D:\PythonSamples>py math.py
--------------------------------------------
1. Sum
2. Multiply
3. Substract
4. Divide

Please select an option: 2
First number: 4
Second number: 9
36


شرط های تو در تو


می توان در زبان پایتون شرط ها را به صورت تو در تو نوشت، یعنی داخل یک شرط if یک شرط if دیگر به صورت زیر تعریف کرد:

if expression:
  if expression:
    statements
  elif expression:
    statements
else
  statements

در این قسمت با دستور if و نحوه کنترل اجرای کدها آشنا شدیم. در قسمت بعدی با کاربرد حلقه ها در زبان python آشنا خواهیم شد. ITPRO باشید

نویسنده: حسین احمدی
منبع: جزیره برنامه نویسی وب سایت توسینسو
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی است
#دستور_if_در_پایتون #دستورات_کنترلی_در_پایتون #آموزش_زبان_برنامه_نویسی_پایتون #ساختار_if_elif_در_پایتون #آموزش_پایتون #زبان_برنامه_نویسی_پایتون
نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند