تخفیف های ویژه عیدانه توسینسو
تا 60 درصد تخفیف ویژه
00ساعت 00دقیقه 00ثانیه

آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 4 : نوع داده ها

در زبان های برنامه نویسی مختلف مفهومی وجود دارد به نام متغیر که برای ذخیره یک مقدار و استفاده از اون در قسمت های مختلف کد مورد استفاده قرار میگیرد. در زبان پایتون نیز می توان متغیرها را تعریف و از آن ها استفاده کرد. متغیر خانه ای از حافظه است که در داخل خود یک مقدار را ذخیره می کند. نوع متغیر بر اساس مقداری که داخل آن قرار دارد مشخص می شود. برای مثال می توان در یک متغیر مقداری از نوع عددی صحیح قرار داد یا مقداری از نوع رشته. همانطور که گفتیم با تعریف هر متغیر در حافظه خانه ای برای آن در نظر گرفته می شود تا مقدار داخل آن ذخیره شود. اما طول خانه تخصیص داده شده برای متغیر مبتنی بر نوع مقداری است که داخل آن ذخیره شده است که طول خانه حافظه توسط interpreter مشخص می شود. در این قسمت از سری آموزشی پایتون به بررسی متغیرها و انواع آن ها می پردازیم.


تعریف و مقدار دهی متغیرها


بر خلاف زبان هایی مانند سی یا سی شارپ که زمان تعریف متغیر می بایست نوع متغیر مشخص شود، در زبان پایتون کافیست نام متغیر را نوشته و آن را مقدار دهی کنیم تا interpreter به صورت خودکار نوع متغیر را مشخص کند. مثال زیر نحوه تعریف دو متغیر از نوع عددی و رشته می باشد:

# python variables

int_number = 10
float_number = 12.5
str = "ITPro.ir python course"

print(int_number)
print(float_number)
print(str)


در مثال بالا سه متغیر از نوع های عددی صحیح، عددی اعشاری و رشته تعریف شده و مقادیر آن ها توسط دستور print در خروجی چاپ شده اند. زمانی که در مقابل نام متغیر علامت = و مقدار را می نویسیم، اصطلاحاً به آن عملیات انتساب (Assignment) یا مقدار دهی گفته می شود.

در زبان پایتون می توان چند متغیر را در یک خط تعریف کرد و یک مقدار به آن ها داد:

num1 = num2 = num3 = 12


دقت کنید که برای متغیرهای تعریف شده در حالت بالا یک خانه حافظه تخصیص داده می شود، یعنی مقدار 12 در حافظه ذخیره شده و متغیرهای num1 و num2 و num3 به آن خانه از حافظه اشاره می کنند. همچنین می توان چند متغیر را تعریف کرد و برای هر یک از آن ها مقدار جداگانه ای مشخص نمود:

num1, num2, str = 1, 52, "ITPro.ir"


در مثال بالا، مقدار num1 برابر 1، مقدار num2 برابر 52 و مقدار str برابر ITPro.ir خواهد بود.

همانطور که گفتیم در زبان پایتون، مبتنی بر مقداری که داخل متغیر ریخته می شود، نوع آن مشخص می شود. در زبان پایتون نوع های متغیر ها به پنج دسته زیر تقسیم بندی می شوند:

  1. نوع های عددی (Numeric)
  2. نوع های رشته ای (String)
  3. لیست (List)
  4. تاپل (Tuple)
  5. دیکشنری (Dictionary)


در ادامه به بررسی هر یک نوع های ذکر شده می پردازیم.


نوع های عددی (Numeric)


در قسمت قبلی همین مطلب با نحوه تعریف متغیرهای عددی آشنا شدیم، اما متغیرهای عددی خود به چند نوع مختلف تقسیم می شوند که نوع آن ها بر اساس مقدار مشخص می شود. در ادامه با انواع نوع های عددی در پایتون بیشتر آشنا می شویم.

1. نوع عددی صحیح (int): در نوع های عددی صحیح می توان اعداد را از مقادیر منفی تا مثبت استفاده کرد. مقدار قابل ذخیره در نوع های int متغیر است. برای استفاده از نوع های int می توان به صورت زیر متغیرها را تعریفل کرد:

num1 = 12
num2 = 1234
num3 = -345


در پایتون 3 نوع long حذف شده است

3. نوع های اعشاری (float): همانطور که از نام آن مشخص است، می توان اعداد اعشاری را در آن ذخیره کرد، همچنین امکان استفاده از نماد علمی در این اعداد امکان پذیر است:

num1 = 0.221
num2 = 15.21
num3 = -21.445
num4 = 25.4+e12


4. نوع های پیچیده (complex): در مثال زیر نحوه تعریف اعداد complex را مشاهده می کنید:

num1 = 4.5 + 5.3j
num2 = 3. - 4.2j


در مثال بالا همانطور که مشاهده می کنید، این نوع از اعداد از دو بخش تشکیل شده اند، برای مثال x + yj، که x و y دو عدد float و j که اصطلاحاً به آن imaginary unit گفته می شود.


نوع های رشته (String)


رشته ها را می توان با کاراکتر های ' و " مشخص کرد، یعنی رشته ها بین این دو علامت می توانند قرار بگیرند:

str1 = "Hossein Ahmadi"
str2 = 'Welcome to ITPro.ir"


همچنی برای تعریف رشته ها به صورت چند خطی به صورت زیر می توان عملیات تعریف متغیر را انجام داد:

multi_line_str = """Welcome to Python course
By: Hossein Ahmadi
From: ITPro.ir"""


رشته ها در پایتون، مجموعه ای از کاراکترها هستند که به صورت متوالی و پشت سر هم قرار دارند، زمانی که در زبان پایتون رشته ای تعریف می کنید، کافیست در مقابل نام متغیر و داخل []، ایندکس کاراکتر مورد نظر را بنویسید تا در خروجی نمایش داده شود، دقت کنید که ایندکس کاراکترها در رشته ها از شماره 0 شروع می شوند:

>>> str = "Welcome to ITPro.ir"
>>> str[1]
'e'


برای بدست آوردن Substring یا بخشی از یک رشته می توان از Slice Operator و به صورت زیر استفاده کرد:

>>> str = "Welcome to ITPro.ir"
>>> str[0:7]
'Welcome'
>>> str[11:]
'ITPro.ir'
>>>


در حالت اول، گفتیم که رشته بین ایندکس های 0 و 7 را نمایش بده. در حالت دوم گفتیم از ایندکس 11 ام به بعد رشته را نمایش بده. علاوه بر Slice Operator، می توان از عملگر های * و + هم در رشته استفاده کرد:

1. عملگر+: این عملگر دو رشته را با هم ترکیب می کند:

>>> str1 = "ITPro"
>>> str2 = ".ir"
>>> str1+str2
'ITPro.ir'


2. عملگر *:" این عملگر باعث می شود که یک رشته به تعداد مشخص شده تکرار شود:

>>> str = "ITPro.ir"
>>> str*5
'ITPro.irITPro.irITPro.irITPro.irITPro.ir'

 


لیست ها (List)


لیست ها در پایتون مجموعه ای از مقادیر هستند که در یک متغیر قرار می گیرند. برای مثال می توان در لیست ها مقادیر مختلفی مانند رشته، عدد و ... را قرار داد. شیوه تعریف لیست ها به صورت زیر است:

list = [item1, item2, item3, item4]


دقت کنید که آیتم های لیست داخل [] قرار میگیرند. برای مثال، در کد زیر یک لیست با مقادیری از نوع رشته، عدد صحیح و عدد اعشاری ایجاد شده است:

list = ["ITPro.ir", 12, 3.5]


برای دسترسی به آیتم های لیست، از Slice Operator ها که در قسمت رشته ها با آن آشنا شدیم استفاده می کنیم. مثال زیر، حالت های مختلف استفاده از Slice Operator را در لیست نشان می دهد:

>>> list = ["ITPro.ir","Hossein Ahmadi", 30, 2.4]
>>> list
['ITPro.ir', 'Hossein Ahmadi', 30, 2.4]
>>> list[1]
'Hossein Ahmadi'
>>> list[1:3]
['Hossein Ahmadi', 30]
>>> list[1:]
['Hossein Ahmadi', 30, 2.4]


دقت کنید که در صورتی که نام لیست را بدون Slice Operator استفاده کنیم، کل آیتم های لیست در خروجی نمایش داده می شوند. همچنین امکان استفاده از عملگر های و + برای لیست ها وجود دارد و عملکردی مشابه عملکرد این عملگرها در رشته ها خواهیم داشت. یعنی عملگر ، آیتم های لیست را به تعداد مشخص شده در خروجی تکرار کرده و عملگر + دو لیست را با هم ترکیب می کند:

>>> list1 = ["ITPro.ir","Hossein Ahmadi"]
>>> list2 = ["Python","Programming"]
>>> list1+list2
['ITPro.ir', 'Hossein Ahmadi', 'Python', 'Programming']
>>> list1*2
['ITPro.ir', 'Hossein Ahmadi', 'ITPro.ir', 'Hossein Ahmadi']
>>> list1[0]*2
'ITPro.irITPro.ir'


بوسیله Slice Operator می توان مقدار آیتم های لیست را تغییر داد:

>>> list = ["ITPro.ir","Hossein Ahmadi", 30, 2.4]
>>> list[2] = "Python"
>>> list[3] = "Programming"
>>> list
['ITPro.ir', 'Hossein Ahmadi', 'Python', 'Programming']

 


تاپل (Tuple)


تاپل ها همانند لیست مجموعه ای از آیتم ها را تعریف می کنند، اما با لیست دو تفاوت اصلی دارند:

  1. آیتم های Tuple داخل () قرار میگرند.
  2. آیتم های Tuple قابل تغییر نیستند، یعنی Tuple ها در حقیقت Read-Only هستند.


در نمونه کد زیر با نحوه تعریف یک Tuple آشنا می شویم:

>>> tuple = ("Item1","Item2")
>>> tuple
('Item1', 'Item2')


کلیه عملگر های ذکر شده برای لیست ها، برای Tuple ها هم قابل استفاده هستند:

>>> tuple = ["ITPro.ir","Hossein Ahmadi", 30, 2.4]
>>> tuple[0]
'ITPro.ir'
>>> tuple[0:3]
['ITPro.ir', 'Hossein Ahmadi', 30]
>>> tuple[1:]
['Hossein Ahmadi', 30, 2.4]
>>> tuple*2
['ITPro.ir', 'Hossein Ahmadi', 30, 2.4, 'ITPro.ir', 'Hossein Ahmadi', 30, 2.4]


همانطور که قبلاً هم گفتیم، تفاوت Tuple و List در این است که امکان تغییر و به روز رسانی آیتم های Tuple وجود ندارد:

>>> tuple = ("Item1","Item2")
>>> tuple[0] = "ITPro.ir"
Traceback (most recent call last):
  File "", line 1, in 
TypeError: 'tuple' object does not support item assignment

 


نوع دیکشنری (Dictionary)


دیکشنری ها نوعی از داده ها هستند که بوسیله ساختار کلید و مقدار مشخص می شوند. یعنی شما برای هر آیتم دیکشنری یک کلید مشخص می کنید و یک مقدار و بعد می توانید بوسیله کلید به مقدار مورد نظر داخل دیکشنری دسترسی داشته باشید. در مثال زیر، یک دیکشنری خیلی ساده تعریف کرده ایم:

>>> dict = {}
>>> dict["Key1"] = "Value1"
>>> dict[2] = "Value2"
>>> dict[2]
'Value2'
>>> dict["Key1"]
'Value1'
>>> dict[4]
Traceback (most recent call last):
  File "", line 1, in 
KeyError: 4


به مورد آخر توجه کنید، به دلیل اینکه کلید 4 در دیکشنری تعریف نشده، پیغام خطا دریافت کردیم. می توان دیکشنری ها را در زمان تعریف به صورت زیر مقدار دهی کرد:

>>> dict = {"name":"Hossein", "age":30,"website":"ITPro.i"}
>>> dict["name"]
'Hossein'


برای مشاهده لیست کلید ها و مقادیر در یک Dictionary می توان از توابع keys و values به صورت زیر استفاده کرد:

>>> dict.keys()
dict_keys(['age', 'name', 'website'])
>>> dict.values()
dict_values([30, 'Hossein', 'ITPro.i'])


در این قسمت با انواع نوع های قابل استفاده برای متغیرها در زبان پایتون آشنا شدیم. البته بررسی انجام شده یک بررسی اولیه بود و در قسمت های آینده به بررسی کامل هر یک از نوع های داده معرفی شده و توابع مربوط به هر یک خواهیم پرداخت. در قسمت بعدی با نحوه تبدیل نوع ها به یکدیگر آشنا می شویم. ITPRO باشید

نویسنده: حسین احمدی
منبع: جزیره برنامه نویسی وب سایت توسینسو
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی است
#نوع_های_عددی_در_پایتون #تفاوت_لیست_و_tuple_در_پایتون #نوع_های_داده_در_پایتون #لیست_ها_در_پایتون #آموزش_زبان_برنامه_نویسی_پایتون #آموزش_پایتون #دیکشنری_ها_در_پایتون #رشته_ها_در_پایتون #tuple_ها_در_پایتون

عنوان
1 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 1 : آشنایی با پایتون رایگان
2 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 2: نوشتن برنامه اول رایگان
3 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 3 : ساختار اسکریپت رایگان
4 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 4 : نوع داده ها رایگان
5 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 5 : تبدیل نوع داده رایگان
6 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 6 : عملگرها رایگان
7 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 7 : دستور شرطی IF رایگان
8 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 8 : حلقه ها رایگان
9 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 9 : توابع عددی و عدد رایگان
10 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 10 : رشته و توابع آن رایگان
11 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 11 : لیست ها رایگان
12 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 12 : Tuple ها رایگان
13 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 13 : دیکشنری ها رایگان
14 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 14 : مجموعه ها Sets رایگان
15 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 15 : Zip و پیمایش رایگان
16 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 16 : Comprehension رایگان
17 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 17 : توابع (Function رایگان
18 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 18 : Closure ها رایگان
19 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 19 : توابع بازگشتی رایگان
20 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 20 : ماژول ها رایگان
21 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 21 : پکیج ها رایگان
22 آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 22 : شی گرایی رایگان
زمان و قیمت کل 0″ 0
4 نظر
محمدرضا جابری جابری

سلام، مهندس عملگر شماره 2 رو ننوشتید . تصحیح کنید لطفا 

حسین احمدی

سلام، وقت بخیر

دقیقاً متوجه نشدم کدوم قسمت منظورتون هست.

محمدرضا جابری جابری

2. عملگر :" این عملگر باعث می شود که یک رشته به تعداد مشخص شده تکرار شود:

>>> str = "ITPro.ir"
>>> str*5
'ITPro.irITPro.irITPro.irITPro.irITPro.ir'
حسین احمدی

ممنون از تذرکتون، اصلاح شد.

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×