تا %60 تخفیف خرید برای 3 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00

کشیدن و رها کردن فایل ها در برنامه

سلام خدمت ITPRO ها

در سورس کد زیر خواهید دید که چگونه میشود فایل ها را از سیستم خود کشیده و در لیست باکس فرم خود رها کنید و فایل ها به آن اضافه شوند.

مانند این عکس:

کشیدن و رها کردن فایل ها در برنامه

کد برنامه :

private void listBox1_DragDrop(object sender, DragEventArgs e)
{
	string [] allfiles = (string[])e.Data.GetData(DataFormats.FileDrop,
                   false);
	int n = allfiles.Length;
	for (int i = 0; i < n; i++) 
		listBox1.Items.Add(allfiles[i]);
}

private void listBox1_DragEnter(object sender, DragEventArgs e)
{

	if (e.Data.GetDataPresent(DataFormats.FileDrop))
		e.Effect = DragDropEffects.All;
	else
		e.Effect = DragDropEffects.None;
}

در کد فوق ، در تابع اول ، آدرس یا Filename فایل ها درون یک آرایه String ذخیره میشوند و به لیست باکس اضافه میشوند. اما قبل از آن تابع دوم باید ست شود . این تابع میگوید که هر نوع فایل از اکسپلورر ویندوز را قبول کن.در تابع دوم پارامتر DataFormat نوع فایل را برمیگرداند که FileDrop منظور نوع فایل ویندوزی است .

نکته : فقط خاصیت AllowDrop لیست باکس را باید True نمایید.

ITPRO ی باشید

0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر