تا %60 درصد تخفیف برای تنها 7 نفر با کد 7973TP3P + صدور گواهینامه فقط تا
000000

آموزش اسکریپت نویسی مقدماتی : آموزش نوشتن Batch File قسمت 4

دستورات اختصاصی فایل bat

این دستورات شامل echo-start-if-for-call-rem-pause که به تشریح هر یک پرداخته

1. دستور echo


  • 1.1 . نمایش پیغام
Echo  "welcome"
  • 1.2. ایجاد یک خط مانند اینتر
Echo
  • 1.3. نمایش یا عدم نمایش خط دستورات در حال اجرا
@echo  on  or  off

2.start


اجرای یک برنامه بطور مستقل و همزمان

Start paint.exe
Start  calc.exe

بدون start دستورات فوق به این صورت عمل کرده که ابتدا برنامه اول اجرا شده بعد برنامه دوم.

سوئیچ های دستور start

 • پارامتر /min موجب شده برنامه به صورت حداقل اجرا گردد .
 • پارامتر /max موجب شده برنامه بصورت حداکثر اجرا گردد
 • پارامتر /wait اجرای برنامه تا انتها به طول انجامیده

3.دستور If


دستور شرط به این صورت که اگر شرطی برقرار بود دستوری اجرا شود و در غیر این صورت دستور دیگری اجرا گردد بطور مثال :

If exist c:\a.txt 
  Del c:\a.txt
Else
  Echo "no file"

اگر فایل a.txt در درایو c وجود داشت آن را پاک می کند در غیر این صورت پیغام عدم وجود فایل داده

مثال دوم

@echo off
Dir %1;\>nul
If errorlevel 1 
  Echo "path in valid"
Else
Echo path is valid

از ورودی نام یک درایو را گرفته و موجود بودن آن بررسی می کند.

مثال 3 :

@echo off
If "%1"=="" goto end
If "%2"=="" goto end
If "%1" equ or lss or gtr "%2" echo ""

دو رشته از کاربر گرفته و آنها را با هم مقایسه می کند (equ یعنی برابر- lss کوچکتر و gtr یعنی بزرگتر)

منبع : شناسایی و پاکسازی بد افزار(سعدی و زارع)

نویسنده : علیرضا(ARAF)

منبع: ITPRO

هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد

عنوان
1 آموزش اسکریپت نویسی مقدماتی : آموزش نوشتن Batch File قسمت 1 رایگان
2 آموزش اسکریپت نویسی مقدماتی : آموزش نوشتن Batch File قسمت 2 رایگان
3 آموزش اسکریپت نویسی مقدماتی : آموزش نوشتن Batch File قسمت 3 رایگان
4 آموزش اسکریپت نویسی مقدماتی : آموزش نوشتن Batch File قسمت 4 رایگان
5 آموزش اسکریپت نویسی مقدماتی : آموزش نوشتن Batch File قسمت 5 رایگان
6 آموزش اسکریپت نویسی مقدماتی : آموزش نوشتن Batch File قسمت 6 رایگان
7 آموزش اسکریپت نویسی مقدماتی : آموزش نوشتن Batch File قسمت 7 رایگان
زمان و قیمت کل 0″ 0
1 نظر
امیرحسین کریم پور

ممنون علیرضای عزیز.

میشه خط زیر رو توضیح بدید.

Dir %1;\>nul
نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر