تا %60 تخفیف خرید برای 5 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

آموزش پایتون (Python) به زبان خیلی ساده قسمت 6 : عملگرها

در این قسمت از سری آموزشی پایتون به بررسی عملگرهای این زبان خواهیم پرداخت. عملگرها برای انجام یک عملیات ریاضی، منطقی یا بیتی بر روی یک یا دو علموند استفاده می شوند. برای آشنایی بیشتر با مفهوم عملگر و عملوند مثال زیر را در نظر بگیرید:

>>> 2+3
5

در مثال بالا دو عدد 2 و 3 با هم جمع شده و نتیجه آن در خروجی نمایش داده شده است. به اعداد 2 و 3 اصطلاحاً عملوند و به علامت + که کار جمع را انجام می دهد عملگر گفته می شود. همانطور که گفتیم در این قسمت به بررسی انواع عملگرها در زبان پایتون می پردازیم.


عملگر های ریاضی


در کد زیر می توانید عملگرهای ریاضی زبان پایتون را مشاهده کنید:

>>> 5 + 3
8
>>> 5 - 3
2
>>> 5 * 3
15
>>> 5 / 3
1.6666666666666667
>>> 5 // 3
1
>>> 5 ** 3
125
>>> 5 % 3
2

عملگر های +، -، **، // برای جمع، تفریق، ضرب و تقسیم استفاده می شوند. عملگر % برای محاسبه باقیمانده تقسیم دو عدد استفاده شده، عملگر ****، عدد اول را به توان عدد دوم می رساند و عملگر //// برای نمایش حاصل تقسیم دو عدد استفاده شده و تفاوت آن با عملگر // در این است که خروجی به صورت عدد صحیح نمایش داده می شود.


عملگر های مقایسه ای


در قسمت های قبلی در مورد نوع های موجود در زبان پایتون صحبت کردیم، یک نوع مانده که آن هم نوع Boolean است و می تواند نتیجه True یا False را در خود نگه دارد. در زبان پایتون عملگرهایی وجود دارند که برای مقایسه دو مقدار با هم استفاده می شوند و خروجی آن ها بر اساس شرط نوشته شده همیشه یا True است یا False. برای آشنایی بیشتر به مثال زیر توجه کنید:

>>> a = 12
>>> b = 5
>>> a > b # عملگر بزرگتر از
True
>>> a < b # عملگر کوچکتر از
False
>>> a != b # عملگر مخالف
True
>>> a >= b # عملگر بزرگتر مساوی
True
>>> a <= b # عملگر کوچکتر مساوی
False


عملگر های انتساب


در زبان پایتون برای انتساب از عملگر = استفاده می کنیم. برای مثال، در کد زیر مقدار متغیر a برابر 12 ست شده است:

>>> a = 12

همچنین عملگر هایی داریم که به صورت ترکیبی عملیات انتساب و یکی از عملگر های ریاضی را انجام می دهند، برای مثال:

>>> a += 2
>>> print(a)
14

در مثال بالا به متغیر a عدد 2 اضافه شده و نتیجه آن مجدد داخل a ست می شود. عملگر های دیگری که به صورت ترکیبی برای انتساب استفاده می شوند را در مثال زیر مشاهده می کنید:

>>> a -= 10
>>> a *= 2
>>> a /= 2
>>> a //= 2
>>> a **= 2
>>> a %= 2


عملگرهای بیتی


از عملگر های بیتی برای اعمال محاسبات بیتی بر روی متغیر ها و مقادیر استفاده می شود. برای مثال:

>>> a = 12
>>> b = 20
>>> a & b
4

در مثال بالا مقادیر a و b به صورت بیتی با هم AND می شوند. (جهت آشنایی با عملگر های بیتی به این مطلب رجوع کنید)

  1. عملگر |: این عملگر عملیات OR را بر روی دو مقدار انجام می دهد
  2. عملگر <<: این عملگر مقداری را به اندازه مشخص شده به راست شیفت می دهد:

>>> 12 >> 3
1

  1. عملگر >>: این عملگر مقداری را به اندازه مشخص شده به چپ شیفت می دهد.
  2. عملگر ~: معادل عملیات مکمل 1 در مبانی 2 است.
  3. عملگر ^: عملیات XOR را بر روی دو مقدار انجام می دهد.

علاوه بر عملگر های ذکر شده، در زبان پایتون عملگر های دیگری نیز مانند عملگر های Membership و عملگرهای Identity وجود دارند که در بخش های مربوطه به بررسی این عملگر ها خواهیم پرداخت. در قسمت بعد با دستورات کنترلی در زبان پایتون آشنا خواهیم شد. ITPRO باشید

نویسنده: حسین احمدی
منبع: جزیره برنامه نویسی وب سایت توسینسو
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی است
#عملگرهای_منطقی_در_پایتون #عملگرها_در_پایتون #آموزش_python #آموزش_زبان_برنامه_نویسی_پایتون #نوع_boolean_در_پایتون #عملگرهای_بیتی_در_پایتون #آموزش_زبان_برنامه_نویسی_python
نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
2 نظر
افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند