تا %60 تخفیف خرید با صدور مدرک برای 5 نفر فقط تا
00 00 00

آموزش برنامه نویسی C قسمت 20 : Type Casting

سلام و وقت بخیر. Casting به معنای تبدیل (Convert) یک Data Type به Data Type دیگر است. به کد زیر توجه کنید.

#include <stdio.h>
int main ()
{
int i;
char c;
c = 'a';
i = (int) c; //Casting c to int
printf("a = %d , %c \n" , i , i);

c = 'A';
i = (int) c; //Casting c to int
printf("A = %d , %c \n" , i , i);

c = 'z';
i = (int) c; //Casting c to int
printf("z = %d , %c \n" , i , i);

c = 'Z';
i = (int) c; //Casting c to int
printf("Z = %d , %c \n" , i , i);
return 0;
}

خروجی :

a = 97 , a 
A = 65 , A 
z = 122 , z 
Z = 90 , Z 

وقتی در خط 7 بطور مثال متغیر c که از نوع char است را به int تبدیل میکنیم، در واقع "کد اسکی" آن در i ذخیره میشود. با تابع printf آن را چاپ میکنیم. از d% برای چاپ مقدار اسکی یا مقدار int متغیر و از c% برای چاپ کاراکتر آن استفاده کردیم. یک مثال دیگر را ببینید.

#include <stdio.h>
int main ()
{
int i;
char *ptr;
char c = 'a';
ptr = &c;
i = (int) ptr; //Casting ptr to int
printf("i = %x \n",i);
return 0;
}

خروجی :

i = bfb893c7 

آدرس متغیر c را در ptr ریختیم. سپس آدرسی را که ptr به آن اشاره میکند (نه محتوا) را تبدیل به int کرده و درون i میریزیم.

در هنگام cast به سایز Data Type ها هم توجه داشته باشید. تبدیل یک Data Type بزرگ به Data Type کوچک تر بدون خطا و تغییر داده ممکن نخواهد بود. تصویر زیر نحوه رشد اندازه متغیر ها را نشان میدهد.

آموزش برنامه نویسی C  قسمت 20 : Type Casting

پایان قسمت بیستم

نویسنده : سید محمد باقر موسوی

منبع : جزیره برنامه نویسی وب سایت توسینسو

هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی است

عنوان
1 آموزش برنامه نویسی C قسمت 1 : نصب محیط برنامه نویسی رایگان
2 آموزش برنامه نویسی C قسمت 2 : Hello World رایگان
3 آموزش برنامه نویسی C قسمت 3 : Data Types رایگان
4 آموزش برنامه نویسی C قسمت 4 : Data Types رایگان
5 آموزش برنامه نویسی C قسمت 5 : اشاره گر ها رایگان
6 آموزش برنامه نویسی C قسمت 6 : آرایه ها رایگان
7 آموزش برنامه نویسی C قسمت 7 : ساختار شرط IF رایگان
8 آموزش برنامه نویسی C قسمت 8 : حلقه for رایگان
9 آموزش برنامه نویسی C قسمت 9 : حلقه While رایگان
10 آموزش برنامه نویسی C قسمت 10 : Struct رایگان
11 آموزش برنامه نویسی C قسمت 11 : تابع دریافت ورودی scanf رایگان
12 آموزش برنامه نویسی C قسمت 12 : فایل های متنی و باینری رایگان
13 آموزش برنامه نویسی C قسمت 13 : توابع رایگان
14 آموزش برنامه نویسی C قسمت 14 : توابع اشاره گر رایگان
15 آموزش برنامه نویسی C قسمت 15 : argc argv رایگان
16 آموزش برنامه نویسی C قسمت 16 : Multiple Source Files رایگان
17 آموزش برنامه نویسی C قسمت 17 : String Functions & Operations رایگان
18 آموزش برنامه نویسی C قسمت 18 : Char Pointers VS Array Char رایگان
19 آموزش برنامه نویسی C قسمت 19 : Binary & Unary Operations رایگان
20 آموزش برنامه نویسی C قسمت 20 : Type Casting رایگان
21 آموزش برنامه نویسی C قسمت 21 : readdir & opendir functions رایگان
22 آموزش برنامه نویسی C قسمت 22 : Fork Function رایگان
23 آموزش برنامه نویسی C قسمت 23 : Thread رایگان
24 آموزش برنامه نویسی C قسمت 24 : Switch Case Statement رایگان
25 آموزش برنامه نویسی C قسمت 25 : qsort رایگان
26 آموزش برنامه نویسی C قسمت 26 : Socket Programming رایگان
27 آموزش برنامه نویسی C قسمت 27 : لیست پیوندی (Linked List) رایگان
زمان و قیمت کل 0″ 0
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر