تا %60 تخفیف خرید با صدور مدرک برای 5 نفر فقط تا
00 00 00

آموزش برنامه نویسی C قسمت 7 : ساختار شرط IF

سلام دوستان. در این بخش درمورد جمله شرطی IF صحبت خواهیم کرد. تابع if بر اساس یک ورودی تصمیم میگیرد. اگر شرطی که در مقابل آن نوشته شده صحیح باشد، عبارت داخل پرانتز اجرا میشود و برنامه ادامه پیدا میکند. اگر شرط صحیح نباشد جملات داخل پرانتز اجرا نمیشوند و برنامه ادامه پیدا میکند. اگر برای عدم برقراری شرطی که برای if تعیین کردیم، حالت خاصی داریم، آنرا در else مینویسیم. یعنی اگر شرط برقرار نباشد، else اجرا میشود. میتوان if های تو در تو هم تعریف کرد. میتوان از else if هم برای بررسی یک شرط، در عدم برقراری شرط قبلی استفاده کرد. به مثال های زیر توجه کنید. یک فایل خالی با gedit یا vim باز کرده و عبارات زیر را وارد کنید.

آموزش برنامه نویسی C  قسمت 7 : ساختار شرط IF

برای بررسی کوچکتر و بزرگتر بودن از < و > ، برای کوچکتر مساوی و بزرگتر مساوی از =< و => ، برای تساوی از == و برای عدم تساوی از =! استفاده کنید.

آموزش برنامه نویسی C  قسمت 7 : ساختار شرط IF

پایان قسمت هفتم

نویسنده : سید محمد باقر موسوی

منبع : جزیره برنامه نویسی وب سایت توسینسو

هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی است

عنوان
1 آموزش برنامه نویسی C قسمت 1 : نصب محیط برنامه نویسی رایگان
2 آموزش برنامه نویسی C قسمت 2 : Hello World رایگان
3 آموزش برنامه نویسی C قسمت 3 : Data Types رایگان
4 آموزش برنامه نویسی C قسمت 4 : Data Types رایگان
5 آموزش برنامه نویسی C قسمت 5 : اشاره گر ها رایگان
6 آموزش برنامه نویسی C قسمت 6 : آرایه ها رایگان
7 آموزش برنامه نویسی C قسمت 7 : ساختار شرط IF رایگان
8 آموزش برنامه نویسی C قسمت 8 : حلقه for رایگان
9 آموزش برنامه نویسی C قسمت 9 : حلقه While رایگان
10 آموزش برنامه نویسی C قسمت 10 : Struct رایگان
11 آموزش برنامه نویسی C قسمت 11 : تابع دریافت ورودی scanf رایگان
12 آموزش برنامه نویسی C قسمت 12 : فایل های متنی و باینری رایگان
13 آموزش برنامه نویسی C قسمت 13 : توابع رایگان
14 آموزش برنامه نویسی C قسمت 14 : توابع اشاره گر رایگان
15 آموزش برنامه نویسی C قسمت 15 : argc argv رایگان
16 آموزش برنامه نویسی C قسمت 16 : Multiple Source Files رایگان
17 آموزش برنامه نویسی C قسمت 17 : String Functions & Operations رایگان
18 آموزش برنامه نویسی C قسمت 18 : Char Pointers VS Array Char رایگان
19 آموزش برنامه نویسی C قسمت 19 : Binary & Unary Operations رایگان
20 آموزش برنامه نویسی C قسمت 20 : Type Casting رایگان
21 آموزش برنامه نویسی C قسمت 21 : readdir & opendir functions رایگان
22 آموزش برنامه نویسی C قسمت 22 : Fork Function رایگان
23 آموزش برنامه نویسی C قسمت 23 : Thread رایگان
24 آموزش برنامه نویسی C قسمت 24 : Switch Case Statement رایگان
25 آموزش برنامه نویسی C قسمت 25 : qsort رایگان
26 آموزش برنامه نویسی C قسمت 26 : Socket Programming رایگان
27 آموزش برنامه نویسی C قسمت 27 : لیست پیوندی (Linked List) رایگان
زمان و قیمت کل 0″ 0
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر