تا %60 تخفیف خرید برای 3 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00

رمزنگاری Connection String در فایل app.config

در این مطلب نحوه رمزنگاری decrypt و encrypt کردن رشته اتصال به بانک اطلاعاتی ConnectionString های موجود در App Config را خواهم گفت

وب سایت توسینسو

رمز نگاری توسط Method ای که در زیر آمده است انجام میشود که این عملیات دو پارامتر دریافت میکند یکی آدرس فایل Config و دیگری یک boolean هست نیاز به ادامه نیست فقط به همین نکته کوناه بسنده میکنم که مقدار Boolean میتونه یا False باشه یا True که تعیین میکنه باید decrypt انجام بشه یا encrypt.

public static void EncryptConnectionString(bool encrypt, string fileName)
{
  Configuration configuration = null;
  try
  {
    // Open the configuration file and retrieve the connectionStrings section.
    configuration = ConfigurationManager.OpenExeConfiguration(fileName);
    ConnectionStringsSection configSection = configuration.GetSection("connectionStrings") as ConnectionStringsSection;
    if ((!(configSection.ElementInformation.IsLocked)) && (!(configSection.SectionInformation.IsLocked)))
    {
      if (encrypt && !configSection.SectionInformation.IsProtected)
      {
        //this line will encrypt the file
        configSection.SectionInformation.ProtectSection("DataProtectionConfigurationProvider");
      }
 
      if (!encrypt && configSection.SectionInformation.IsProtected)//encrypt is true so encrypt
      {
        //this line will decrypt the file. 
        configSection.SectionInformation.UnprotectSection();
      }
      //re-save the configuration file section
      configSection.SectionInformation.ForceSave = true;
      // Save the current configuration
 
      configuration.Save();
      Process.Start("notepad.exe", configuration.FilePath);
      //configFile.FilePath 
    }
  }
  catch (Exception ex)
  {
    MessageBox.Show(ex.ToString());
  }
}

حالا که با این کد آشنا شدیم میتونیم بگیم رشته اتصال قبل از رمز نگاری به چه صورتی هست:

<connectionStrings>
  <add name="SecurePassDataBase" connectionString="Data Source=D-6058;
  Initial Catalog=DEMO_Test;User ID=sysdba;Password=xxxxxx" />
</connectionStrings>

رشته اتصال بعد از رمز نگاری هم به صورت زیر هست.

<connectionStrings configProtectionProvider="DataProtectionConfigurationProvider">
  <EncryptedData>
   <CipherData>
    <CipherValue>AQAAANCMnd8BFdERjHoAwE/Cl+sBAAAATeylFe/
    xsUiVdcZvovEYDwQAAAACAAAAAAADZgAAwAAAABAAAABZsoaKP62hL85wpS+O3+
    znAAAAAASAAACgAAAAEAAAAHZ5NcKcDcWuEVDKyU4mz7J4AQAAAILD3fmIimyY2rkEkAdAtRn0dh9tI7+
    Y5+ILciikoSd/y2myUS88vJ59pIf82vOLk/0UwKL8TnHEaFTeX7SJ5par6pW7Pyhu4kKTEMyMUQsZX/
    h8RjNOnt+Q/kZIdqF2YWxFUP0RF3GWirvMNWS3do7IE0WaJ1W3wL+HhalglmKURWIGHsvJlybl+
    EGI8crPnli0W/yMN+fR0P/ndaTY87kR4+0gvKDWzZ/dMh8E7ZtodFzTQ4pjpl5YyRHH/
    Tc3oFUtimCnzXvCVT4ykK6NEQfPiPc5KJW6ajTEEGOrAXTnr9HF2wCRekE3WUVPYkeHRTjtuf
    2hUyvYx4eoGeOIAzFFXxY1GzZqhl8YaHlukZagiTVbfXA6Wh+K0dsAiOPz+wbCT92/
    blgsdkoKSMy8vRqFxAhX8HoW6KbJhsBPOvv36iBr1RecCpzUxWrVssS+wi/JclVfVs0nYb/
    pFidcJwhuwBsS6IzvV1tgrk8F9CUor+6DYHd/ABQAAABZjFi30hPRmKj+pvxFzjeNH+
    Dhhg==</CipherValue>
   </CipherData>
  </EncryptedData>
</connectionStrings>
#رمزنگاری_رشته_اتصال_به_بانک #رمز_نگاری_در_برنامه_نویسی #appconfig_و_رمزنگاری #رمز_نگاری_در_connection_string
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر