تا %60 تخفیف خرید برای 6 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
با توجه به مسدود شدن IP های خارج از ایران در سامانه شاپرک، در هنگام خرید حتماً فیلتر شکن خود را خاموش کرده و با IP ایران اقدام به خرید کنید
در توسینسو تدریس کنید

آموزش رمزنگاری Connection String در web.config به زبان ساده

Connection String را چگونه با web.config امن کنیم ؟ در این مطلب نحوه رمزنگاری EnCrypt و DeCrypt کردن رشته اتصال به بانک اطلاعاتی ConnectionString های موجود در Web.Config را خواهیم گفت ، برای شروع یک رشته اتصال Connection Stringدر Web.Config قرا میدهیم مطابق کد زیر

<connectionStrings>
  <add name="con" connectionString="Data Source=.;Initial Catalog=master;Persist Security Info=True;User ID=sa;Password=123"
    providerName="System.Data.SqlClient" />
</connectionStrings>

سپس دگمه یا Button در صفحه فرم ایجاد میکنیم و خاصیت Text را EnCrypt قرا میدیم و کد های زیر را درون آن قرار میدهیم.

Configuration config = WebConfigurationManager.OpenWebConfiguration(Request.ApplicationPath);
ConfigurationSection appSettings = config.GetSection("connectionStrings");
appSettings.SectionInformation.ProtectSection("DataProtectionConfigurationProvider");
config.Save();

بعد از اجرا شدن کدها رشته های اتصال موجود در Web Config رمز نگاری خواهند شد

<connectionStrings configProtectionProvider="DataProtectionConfigurationProvider">
  <EncryptedData>
    <CipherData>
      <CipherValue>AQAAANCMnd8BFdERjHoAwE/Cl+sBAAAAuHWB/xqx3EuXCSI4lLGE8AQAAAACAAAAAAAQZgAAAAEAACAAAADNcp3rRrXdG8fKjddD1Haug6Mc96avJuPnosZ0iYEurwAAAAAOgAAAAAIAACAAAADP86XwZeu0cKzQXXKe1Kk/deE0zoZXLAbbZGN++F07vLABAAAYu4g3oQCT7Y/uPTVYLfHYTzLL+MD/Z5/7Yj6A0LNcu5A30SYHUqEQPqTqdTx2XdWrZQr7GS1lUwhuCeRgc94P/vooJrShZ5rcxhab8ihLb0F+T0/mbQKaQFUCnvLkSHY3rvBn3AwW9use6QOJp3EFjZEcJA/mIEuW5AMVnMTGBpk+j3nmknECFrj7+Rj6UK4EFrdtafjZAcXdAIh6AgrHhA3tZhPIoWsNVz29a4STXlhYW2cdD8Ct5HncvHXn7OwvgUBD7HUw3hm6e3Sw+jQd16Snx4FBRVZ3o8PnJ/YZDECP5XAgHIYZ6UCNuG7EUq5uWHTrolAt6jqeiR0gRYddl96+q9dFD1M6oAdJHMznRmKNY3hZt6m1d6RjG/08GQZk6lXkVrCvaSFYMqsjvqTjKqyDaeyUtB76NNHRiF8NP07Sgn0MqhElFrTxoBHVGPgQNnNk1prJ3yaORD4qglXAuHQMG2C7HuIoExaokZpBDbKBasLIFY+MOOLAruXPgOx1Jk/TbsXl01teF7pENsAB/s9AUTYM6QOCmgbAiolGlxUCoDUatE15KSjQuufR6vhAAAAAepX+tguXiv0oa6U4vIi3LpCFADCBYsHcDZaUPIyxlUxETPyJWdnpP+qN0c4SOAYHDfWb4+REOsyxEHZy3vjKtA==</CipherValue>
    </CipherData>
  </EncryptedData>
</connectionStrings>

سپس یک دگمه دیگر به نام Decrypt در فرم ایجاد کرده و کد های زیر را داخل رویداد آن مینویسیم

Configuration config = WebConfigurationManager.OpenWebConfiguration(Request.ApplicationPath);
 
   ConfigurationSection appSettings = config.GetSection("connectionStrings");
 
   appSettings.SectionInformation.UnprotectSection();
   config.Save();

که در این حالت پس از اجرا شدن کدها رشته اتصال از رمزنگاری خارج خواهد شد و Decrypt خواهند گردید.

<connectionStrings>
  <add name="con" connectionString="Data Source=.;Initial Catalog=master;Persist Security Info=True;User ID=sa;Password=123"
    providerName="System.Data.SqlClient" />
</connectionStrings>
 • نکته:جهت استفاده از رشته اتصال در برنامه نیازی به DeCrypt کردن آن نیست.
نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
2 نظر
افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند