تا %60 تخفیف خرید برای 5 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
فاطمه30

فوری - برنامه aircraft contorol

سلام کسی می تونه بگه مشکل این کد کجاست؟

.*;
import java.io.*;

package airtraffic;


public class airtraffic {
public static void main(String[] args) {
/ TODO code application logic here
IAirTrafficControl tower = new Tower();

Aircraft flight1 = new Airbus("AC159", tower);
Aircraft flight2 = new Boeing("WS203", tower);
Aircraft flight3 = new Fokker("AC602", tower);

flight1.Altitude += 1000;
}/base class for all colleagues called AirTrafiic
public abstract class AirTrafficControl
{
private final IAirTrafficControl _atc;
private int _currentAltitude;

protected AirTrafficControl(string callSign, IAirTrafficControl atc)
{
_atc = atc;
CallSign = callSign;
_atc. RegisterATCUnderGuidance(this);
}

public abstract int Ceiling { get; }

public string CallSign { get; private set; }

public int Altitude
{
get { return _currentAltitude; }
set
{
_currentAltitude = value;
_atc.ReceiveATCLocation(this);
}
}

public void Climb(int heightToClimb)
{
Altitude += heightToClimb;
}

public bool Equals(object obj)
{
if (obj.GetType() != this.GetType()) return false;

var incoming = (AirTrafficControl)obj;
return this.CallSign.Equals(incoming.CallSign);
}

public int GetHashCode()
{
return CallSign.GetHashCode();
}

public void WarnOfAirspaceIntrusionBy(AirTrafficControl reportingAircraft)
{
/do something in response to the warning
}
}
/******* Interface *******
public interface IAirTrafficControl
{
void ReceiveATCLocation(AirTrafficControl location);
void RegisterATCUnderGuidance(AirTrafficControl aircraft);
}

/ concrete types of aircraft or AirTrafficControl

public class Boeing extends AirTrafficControl
{
public Boeing(string callSign, IAirTrafficControl atc)
throws {
super(callSign, atc);
}

public int Ceiling
{
get { return 33000; }


}

}
/********
public class Fokker extends AirTrafficControl
{
public Fokker(string callSign, IAirTrafficControl atc)
throws {
super(callSign, atc);
}


public int Ceiling
{
get { return 40000; }
}
}
/***********
public class Airbus extends AirTrafficControl
{
public Airbus(string callSign, IAirTrafficControl atc)
throws {
super(callSign, atc);

public int Ceiling
{
get { return 40000; }
}
}/*******


public class Tower implements IAirTrafficControl
{
private final IList[AirTrafficControl] _aircraftUnderGuidance = new List[AirTrafficControl]();

public void ReceiveAircraftLocation(AirTrafficControl reportingAircraft)
{
foreach (AirTrafficControl currentAircraftUnderGuidance in _aircraftUnderGuidance Where(x => x != reportingAircraft))
{
if (Math.abs(currentAircraftUnderGuidance.Altitude - reportingAircraft.Altitude) < 1000)
{
reportingAircraft.Climb(1000);
/communicate to the class
currentAircraftUnderGuidance.WarnOfAirspaceIntrusionBy(reportingAircraft);
}
}
}

public void RegisterATCUnderGuidance(AirTrafficControl aircraft)
{
if (!_RegisterATCUnderGuidance.Contains(aircraft))
{
_RegisterATCUnderGuidance.Add(aircraft);
}
}
}
}/end class AirTraffi
لذت یادگیری با توسینسو
به عنوان شخصی که مدت هاست از سایت توسینسو استفاده می کنم باید بگم که واقعاً یکی از بهترین مرجع ها برای ارتقاء دانش شخصی هست. دوره های سایت، راهکارها و مطالب، همگی عالی هستند.

سلام به شما دوست عزیز

کدی که نوشتید با سینتکس های جاوا تفاوت داره و به خاطر همین این کد خطاهای زیادی داره. دقت داشته باشید که جاوا با سی شارپ تفاوت های زیادی داره. همچنین شما از کلاس Aircraft سه تا شی ساختید که اصلا کلاسی با این نام تعریف نکرده اید.

کانال تلگرام، اینستاگرام، توییتر: mehdiadeli9
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ خود وارد شوید.