مشکل کد نوشته شده برای استفاده از تابع مجازی

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

با سلام . مشکل این کد در استفاده از توابع مجازی چیه؟؟ ( ممنون میشم راهنمایی کنید)

class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      circle c = new circle();
      c.calculate;
      Console.ReadKey();
    }
     
      class circle
    {
      public static void circle1()
      {
        int X;
        Console.WriteLine("please enter x:");
        X = int.Parse(Console.ReadLine());
      }
      public virtual void calculate(int x)
      {
        Console.WriteLine("area1 ={ 0}", 2 * 3.14 * x);
      }
      public override void calculate(int x)
      {
        Console.WriteLine("s ={ 0}", 3.14 * x*x);
      }
    }
  } 
دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است