نمایش تمامی اطلاعات یک جدول SQL

بپرسید
 • abedini0101 abedini0101
 • 63 ماه قبل
 • 63 ماه قبل
 • 197 نمایش

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

با سلام ، من دو جدول دارم که می خواهم تمامی اطلاعات فرد و آخرین نمره ای را که کسب کرده به من نشان دهد

جدول 1 :

 • کد ملی فامیل کد پرسنلی
 • 85 عابد 1
 • 96 احمدی 2

جدول 2 :

 • تاریخ نمره کد پرسنلی
 • 200196 19 1
 • 280196 18 1
 • 280196 15 2
 • 200196 17 1

نمایش تمامی اطلاعات یک جدول SQL

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است