تبدیل فایل xml به رشته در xamarin.android

بپرسید
 • narsisjojo narsisjojo
 • 65 ماه قبل
 • 65 ماه قبل
 • 142 نمایش

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام من یه خروجی از وب سرویسم به صورت فایل زیر دارم:

<string><?xml version='1.0' ?><NewDataSet>
 <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
  <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:MainDataTable="Table" msdata:UseCurrentLocale="true">
   <xs:complexType>
    <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     <xs:element name="Table">
      <xs:complexType>
       <xs:sequence>
        <xs:element name="BranchContactor" type="xs:boolean" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Code" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Name" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="mobileno" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="BuyCustomer" type="xs:boolean" minOccurs="0" />
       </xs:sequence>
      </xs:complexType>
     </xs:element>
    </xs:choice>
   </xs:complexType>
  </xs:element>
 </xs:schema>
 <Table>
  <BranchContactor>false</BranchContactor>
  <Code>PR00000059</Code>
  <Name>نماينده اصفهان ، آقاي احمدي</Name>
  <mobileno>09121884255</mobileno>
  <BuyCustomer>false</BuyCustomer>
 </Table>
</NewDataSet></string>

می خوام اینو داخل یه رشته بریزم و نام و کد مورد نظر و از داخلش در بیارم و چک کنم و به اکتیویتی دوم بفرستم چی کار باید کنم ؟

ممنون میشم راهنمایی بفرمایید؟

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است