تا %60 درصد تخفیف برای تنها 2 نفر با کد 82J5Y05F + صدور گواهینامه فقط تا
000000
هومن فرخی

خروجی csv از datagridview در c#

میخوام خروجی از datagridview با فرمت csv بگیرم اینم کدش:

      var dialog = new SaveFileDialog { Filter = @"Csv File|*.csv" };
      var result = dialog.ShowDialog();
      if (result != DialogResult.OK)
        return;
      var builder = new StringBuilder();
      var rowcount = dgvSum.Rows.Count;
      var columncount = dgvSum.Columns.Count;
      var headerCols = new List<string>();
      for (var j = 0; j < columncount - 1; j++)
      {
        headerCols.Add(dgvSum.Columns[j].HeaderText);
      }
      builder.AppendLine(string.Join(";", headerCols.ToArray()));
      for (var i = 0; i < rowcount - 1; i++)
      {
        var cols = new List<string>();
        for (var j = 0; j < columncount - 1; j++)
        {
          cols.Add(dgvSum.Rows[i].Cells[j].Value.ToString());
        }
        builder.AppendLine(string.Join(";", cols.ToArray()));
      }
      File.WriteAllText(dialog.FileName, builder.ToString());
      MessageBox.Show(@"Csv file was created.");

ولی خروجی برنامه با حروف نامفهومه و فارسی نیست. ممنون میشم کمک کنید اصلاحش کنم

لذت یادگیری با توسینسو
به عنوان شخصی که مدت هاست از سایت توسینسو استفاده می کنم باید بگم که واقعاً یکی از بهترین مرجع ها برای ارتقاء دانش شخصی هست. دوره های سایت، راهکارها و مطالب، همگی عالی هستند.
هومن فرخی

کسی نمیتونه ؟؟؟

@BabaHooman
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ خود وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر