برنامه گرفتن معدل 10 دانشجو از ورودی و قرار دادن آنها در آرایه

بپرسید
 • mhrnia mhrnia
 • 87 ماه قبل
 • 13 ماه قبل
 • 7598 نمایش

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام خسته نباشین ، سوال :برنامه ای که معدل تعداد 10 دانشجو را ازورودی می خواندودر آرایه ای قرار می دهد.سپس کارای زیر انجام میده ، میانگین معدل دانشجو یان را محاسبه میکنه ، معدل های کمتراز میانگین رادر و listBox1 معدل های بیش تر از میانگین رادر 2 listBoxقرار میدهد ، عناصر آرایه را به طور معکوس درlistBox3 قرار می دهد

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      const int num = 10;
      float[] grades = new float[num];
      int count = 0; //number of entered data
      label1.Text += (count + 1).ToString();
      button1.Enabled = false;

    }

    private void textBox1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      if (e.KeyCode == Keys.Return)
      {
        grades[count++] = Convert.ToInt32(textBox1.Text);

        if (count < num)
        {
          textBox1.Text = "";
          textBox1.Focus();
          label1.Text = "Number : " + (count + 1).ToString();
        }
        else
        {
          button1.Enabled = true;
          MessageBox.Show("please click Process button");

        }
      }
    }


    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int lessThan = 0, greaterThan = 0;
      float average, sum = 0;
      //process array with foreach
      foreach (float grade in grades)
      {
        sum += grade;
        if (grade < 2)
        {
          lessThan += 1;
          listBox1.Items.Add(grade);
        }
        else
        {
          greaterThan += 1;
          listBox2.Items.Add(grade);
        }
      }
      average = sum / num;
      label4.Text += average.ToString();
      //process array with for
      for (int i = num - 1; i >= 0; i--)
        listBox3.Items.Add(grades[i]);
    }
  }
}

وب سایت توسینسو

سوال:برنامه نوشتم اجرا میکنم این خطاهارو نوشتم مشکلش چیه ؟ خواهشا راهنماییم کنید.

 

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است