اجرا نشدن کد در ویژوال استودیو

بپرسید
  • hasti rahimi hasti rahimi
  • 20 ماه قبل
  • 20 ماه قبل
  • 316 نمایش

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام.

من کدنویسی به زبان سی پلاس پلاس رو تقریبا به تازگی شروع کرده ام اما با یه مشکلی مواجه شده ام که نمیتونم رفعش کنم.


من کد ساده ای به زبان ++c در ویژوال استودیو کدنویسی کردم منتها میخوام که این کد رو اجرا کنم خروجی نمایش داده نمیشه

(هیچ ایرادی هم در نصب برنامه نداره)

و فقط در کد های ساده ای که ورودی باید دریافت کنه نمایش داده میشه ولی بعد از اینکه یک ورودی رو بهش وارد میکنی صفحه بسته میشه و نمیتونم خروجی اش رو ببینم

و این پیغام رو میاره :


'Project1.exe' (Win32): Loaded 'C:\Users\hasti\Documents\Visual Studio 2017\Projects\Project1\x64\Debug\Project1.exe'. Symbols loaded.
'Project1.exe' (Win32): Loaded 'C:\Windows\System32\ntdll.dll'. Cannot find or open the PDB file.
'Project1.exe' (Win32): Loaded 'C:\Windows\System32\kernel32.dll'. Cannot find or open the PDB file.
'Project1.exe' (Win32): Loaded 'C:\Windows\System32\KernelBase.dll'. Cannot find or open the PDB file.
'Project1.exe' (Win32): Loaded 'C:\Windows\System32\apphelp.dll'. Cannot find or open the PDB file.
'Project1.exe' (Win32): Loaded 'C:\Windows\System32\msvcp140d.dll'. Cannot find or open the PDB file.
'Project1.exe' (Win32): Loaded 'C:\Windows\System32\vcruntime140d.dll'. Cannot find or open the PDB file.
'Project1.exe' (Win32): Loaded 'C:\Windows\System32\vcruntime140d.dll'. Cannot find or open the PDB file.
'Project1.exe' (Win32): Unloaded 'C:\Windows\System32\vcruntime140d.dll'
'Project1.exe' (Win32): Loaded 'C:\Windows\System32\ucrtbased.dll'. Cannot find or open the PDB file.
'Project1.exe' (Win32): Loaded 'C:\Windows\System32\ucrtbased.dll'. Cannot find or open the PDB file.
'Project1.exe' (Win32): Unloaded 'C:\Windows\System32\ucrtbased.dll'
'Project1.exe' (Win32): Loaded 'C:\Windows\System32\kernel.appcore.dll'. Cannot find or open the PDB file.
'Project1.exe' (Win32): Loaded 'C:\Windows\System32\msvcrt.dll'. Cannot find or open the PDB file.
'Project1.exe' (Win32): Loaded 'C:\Windows\System32\rpcrt4.dll'. Cannot find or open the PDB file.
The thread 0x22d8 has exited with code 0 (0x0).
The thread 0x22e0 has exited with code 0 (0x0).
The program '[3324] Project1.exe' has exited with code 0 (0x0).این هم کد :


#include <iostream>
using namespace std;

void main()
{

    int n;
    cout << "enter a number: ";
    cin >> n;
    if ( n>=20 )
    {
        cout << "yes";
    }
    else
    {
        cout << "no";
    }
}


دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است