تا %60 تخفیف خرید برای 4 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
iran58

مشکل در نمایش اطلاعات Html.Row@ در حالت موبایل

سلام
من اطلاعات را بصورت زیر در جدول مربوطه ذخیره کرده ام(از ckeditor استفاده میکنم )

<h1 style="color: blue;">
 <span style="font-family:iransansweb;">سینمکبتمیبنلتکینمتل</span></h1>
<p>
 <img alt="" src="/Images/News/998c4974-71d3-48b8-8b19-e1062da941cc.png" style="width: 800px; height: 557px;" /></p>
<h1>
 <span style="font-family:iransansweb;">ملکنبیمکلتنل</span></h1>
<h3 style="color:blue;">
 <span style="font-size:72px;"><strong><span style="font-family:iransansweb;">گیبنملکنبیلمکنیبل</span></strong></span></h3>
<h1>
 <span style="font-family:iransansweb;">گیبمکلکگیبمکگ</span></h1>
<p>
 <span style="font-family:iransansweb;">سکمبنمکسینبمکسینکبمنسکیمبن</span></p>
<p>
 <span style="font-family:iransansweb;">سمکیبنکمسینبکمسنیبمک</span></p>

وبصورت زیر نمایش میدهم

 <div class="col-12">
                    @Html.Raw(Model.Text)
                </div>
 

اما وقتی اطلاعات را می خواهم در حالت موبایل ببینم 
اطلاعات بصورت ریسپانسیو نیست (مخصوصا عکسها)
برای حل مشکل باید چکار کنم
باتشکر

لذت یادگیری با توسینسو
به عنوان شخصی که مدت هاست از سایت توسینسو استفاده می کنم باید بگم که واقعاً یکی از بهترین مرجع ها برای ارتقاء دانش شخصی هست. دوره های سایت، راهکارها و مطالب، همگی عالی هستند.
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ خود وارد شوید.
افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند