خطای Secure Connection Failed در اجرای ASP.NET در IIS Express

بپرسید
  • 930****75 930****75
  • 38 ماه قبل
  • 14 ماه قبل
  • 681 نمایش

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام ، وقت بخیر ، برای ران کردن پروژه asp.net core 3.1  با iis express و لوکال هاست فایر فاکس این ارور میده ولی IE BROWSER بدون مشکل باز میکنه ، گوگل هم زیاد کردم ولی هیچ راهکاری جواب نداد

Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to localhost:44367. Certificate key usage inadequate for attempted operation.

Error code: SEC_ERROR_INADEQUATE_KEY_USAGE

    The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
    Please contact the website owners to inform them of this problem.


خطای Secure Connection Failed در اجرای ASP.NET در IIS Express

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است