تا %60 تخفیف خرید برای 7 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
abbasmolla

واترمارک عکس با نوشته فارسی

سلام

قطعه کد پی اچ پی بصورت زیر دارم

$file = fopen("inputfile.txt", "r");
$i = 0;
while (!feof($file)) {
  $line_of_text .= fgets($file);
}
$myText = explode("\n", $line_of_text);
fclose($file);
print_r($myText);

$arrayCount = count($myText);

for ($x = 0; $x < $arrayCount; $x++) {
  $image = imagecreatefromjpeg('flower.jpg');

  // First we create our stamp image manually from GD
  $stamp = imagecreatetruecolor(200, 70);

  imagefilledrectangle($stamp, 0, 0, 199, 169, 0x0000FF);

  imagefilledrectangle($stamp, 9, 9, 190, 60, 0xFFFFFF);

  imagestring($stamp, 5, 20, 20, $myText[$x], 0x0000FF);

  imagestring($stamp, $myFont, 20, 40, '(c) 2017', 0x0000FF);
  //imagettftext ( $stamp, 5, 0, 20, 20, 20, 'arial.ttf' , "thanks!");

  // Set the margins for the stamp and get the height/width of the stamp image
  $right = 250;

  $bottom = 250;

  $sx = imagesx($stamp);

  $sy = imagesy($stamp);

  // Merge the stamp onto our photo with an opacity of 50%
  imagecopymerge($image, $stamp, imagesx($image) - $sx - $right, imagesy($image) - $sy - $bottom, 0, 0, imagesx($stamp), imagesy($stamp), 40);

  // Save the image to file and free memory
  imagepng($image, 'flower_stamp-'.$x.'.png');


  imagedestroy($image);
}

 

و فایل inputfile.txt هم بصورت زیر هست

Category 1
Category 2
Category 3
Category 4
Category 5

جزئیات:

از فایل تکستی که دارم میخوام به عکس پیش فرضی که توی قطعه کد پی اچ پی تعریف شده رو واتر مارک کنم ؛ و هر خطی که توی فایل تکست هست یه عکس با واترمارک جدید ایجاد میکنه.

 

مشکلات پیش آمده:

مورد اول اینکه وقتی فارسی مینویسم فونت به هم ریخته میشه.

مورد دوم اینکه با imagettftext امتحان کردم درست نشد.

مورد سوم اینکه با imageloadfont هم فوت رو فراخوانی کردم بازم درست نشد.

 

سوال:

چجوری میتونم با فونت فارسی (فونت مدنظر خودم) عکس های واترمارک شده ایجاد کنم؟

ممنون

لذت یادگیری با توسینسو
به عنوان شخصی که مدت هاست از سایت توسینسو استفاده می کنم باید بگم که واقعاً یکی از بهترین مرجع ها برای ارتقاء دانش شخصی هست. دوره های سایت، راهکارها و مطالب، همگی عالی هستند.
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ خود وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر