سلام
من یکسری عملیات به ajax در یک صفحه انجام می هم وقتی محاسباتم تمام شد می خواهم از سایت خارج شوم و صفحه لاگین بیاید
صفحه لاگین می اید اما ادرس صفحه تغییر نمیکند ایا راهی وجود دارد که ادرس صفحه هم تغییر کند