تا %60 درصد تخفیف برای تنها 2 نفر با کد 82J5Y05F + صدور گواهینامه فقط تا
000000
iran58

اضافه کردن فونت ایران سنس هنگام تبدیل گزارش استیمول سافت به pdf

سلام

من برای تبدیل استیمول سافت به pdf از کد زیر استفاده میکنم
مشکلم اینه فونت گزارش در استیمول سافت ایران سنس است اما هنگام تبدیل به pdf فونت ایران سنس خوانده نمیشود
باید چه کدی بنویسم تا فونت ایران سنس در pdf نمایش داده شود
باتشکر
درضمن چگونه به کدها می توان قالب داد من گزنیه ای نمیبینم

var report = new StiReport();
   var rep = "~/Sti/test.mrt";
   report.Load(Server.MapPath(rep));
   report.RegBusinessObject("listNumber", listNumber);
   report.Render(false);
   //report.Print(false);
   var stream = new MemoryStream();
   var settings = new StiPdfExportSettings { AutoPrintMode = StiPdfAutoPrintMode.Dialog };
   var service = new StiPdfExportService();
   service.ExportPdf(report, stream, settings);
   //this.Response.Buffer = true;
   this.Response.ClearContent();
   this.Response.ClearHeaders();
   this.Response.ContentType = "application/pdf";
   this.Response.ContentEncoding = Encoding.UTF8;
   this.Response.AddHeader("Content-Length", stream.Length.ToString());
   this.Response.BinaryWrite(stream.ToArray());
   this.Response.End();

لذت یادگیری با توسینسو
به عنوان شخصی که مدت هاست از سایت توسینسو استفاده می کنم باید بگم که واقعاً یکی از بهترین مرجع ها برای ارتقاء دانش شخصی هست. دوره های سایت، راهکارها و مطالب، همگی عالی هستند.
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ خود وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر