تا %60 تخفیف خرید برای 8 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
iran58

جابجای divدر صفحه

سلام

من کد زیر را نوشته ام 

حالا می خواهم هرگاه بروی هر دکمه ای کلیک کردم div جاری به اندازه 200px بالا برود و div بعدی جای ان قرار گیرد 

باید کدی بنویسم 

باتشکر

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="utf-8">

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

    <title>Page Title</title>

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

    <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="css/rtl.css">
    <style>
       .divmain {
            width: 100%;
            height: 200px;
            text-align: center;
            background-color: aliceblue;
           border: 1px solid red;
        }
        
        button {
            margin-top: 90px;
        }
    </style>
</head>
<body>
<div class="container " style="margin-top: 200px;">
<div class="divmain"><button class="btnClick">click</button></div>
<div class="divmain"><button class="btnClick">click</button></div>
        <div class="divmain"><button class="btnClick">click</button></div>
        <div class="divmain"><button class="btnClick">click</button></div>
       <div class="divmain"><button class="btnClick">click</button></div>
        <div class="divmain"><button class="btnClick">click</button></div>
        <div class="divmain"><button class="btnClick">click</button></div>
       <div class="divmain"><button class="btnClick">click</button></div>
        <div class="divmain"><button class="btnClick">click</button></div>
        <div class="divmain"><button class="btnClick">click</button></div>
       <div class="divmain"><button class="btnClick">click</button></div>
       <div class="divmain"><button class="btnClick">click</button></div>
        <div class="divmain"><button class="btnClick">click</button></div>
        <div class="divmain"><button class="btnClick">click</button></div>
        <div class="divmain"><button class="btnClick">click</button></div>
    </div>


    <script src="js/jquery-3.3.1.min.js"></script>
    <script src="js/popper.min.js"></script>
    <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>
لذت یادگیری با توسینسو
به عنوان شخصی که مدت هاست از سایت توسینسو استفاده می کنم باید بگم که واقعاً یکی از بهترین مرجع ها برای ارتقاء دانش شخصی هست. دوره های سایت، راهکارها و مطالب، همگی عالی هستند.
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ خود وارد شوید.
افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند