تا %60 تخفیف خرید برای 3 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
iran58

مشکل در نمایش چارت استیمول 2019.2.3

سلام

 من کد زیر را نوشته ام 

@using Stimulsoft.Report.Mvc@{  ViewBag.Title = "Contact";}

@Html.Stimulsoft().StiMvcViewer(new StiMvcViewerOptions(){
	Localization = "~/content/reports/fa.xml",	Actions =
	{		GetReportSnapshot = "LoadReportSnapshot",		
	ViewerEvent = "ViewerEvent",		ExportReport = "ExportReport",	
	PrintReport = "PrintReport"	}})
public ActionResult LoadReportSnapshot()

    {

      var testChartOnes=new List();

      testChartOnes.AddRange(new List

      {

        new TestChartOne{Name = "D",Count = 2},

        new TestChartOne{Name = "I",Count = 17},

        new TestChartOne{Name = "S",Count = 10},

        new TestChartOne{Name = "C",Count = 24},

      });

      var report = new StiReport();

      report.Load(Server.MapPath("~/Reports/DI980318.mrt"));

      report.RegBusinessObject("db", testChartOnes);

      report.Dictionary.Variables.Add("DatePer", "1397/01/01");

      return StiMvcViewer.GetReportSnapshotResult(HttpContext, report);

    }

    public virtual ActionResult ViewerEvent()

    {

      return StiMvcViewer.ViewerEventResult();

    }

    public virtual ActionResult PrintReport()

    {

      return StiMvcViewer.PrintReportResult(this.HttpContext);

    }

    public virtual ActionResult ExportReport()

    {

      return StiMvcViewer.ExportReportResult();

    }

و چارت را در استیمول قرار داده ام 

TOSISNO

اما هنگام اجرا داخل چارت چیزی نمایش میدهد بایدچکارکنم 


لذت یادگیری با توسینسو
به عنوان شخصی که مدت هاست از سایت توسینسو استفاده می کنم باید بگم که واقعاً یکی از بهترین مرجع ها برای ارتقاء دانش شخصی هست. دوره های سایت، راهکارها و مطالب، همگی عالی هستند.
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ خود وارد شوید.
افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند