تا %60 درصد تخفیف برای تنها 5 نفر با کد 983S46WX + صدور گواهینامه فقط تا
000000
سید علی مهام

تبدیل زبان

سلام دوستان عزیز یکی می تواند یک قطعه کد php برای من به سی شارپ بنویسید

$url = 'https://arzoonlike.ir/api/v2';
	$ch = curl_init($url);	
	curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,
				'key="YOURKEY"&action="ACTION"&service="SERVICE NUMBER"&link="YOUR LINK"&amount="COUNT"');
					
		curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
	 
	curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
	$response = curl_exec($ch);
	curl_close($ch); 
	

لذت یادگیری با توسینسو
به عنوان شخصی که مدت هاست از سایت توسینسو استفاده می کنم باید بگم که واقعاً یکی از بهترین مرجع ها برای ارتقاء دانش شخصی هست. دوره های سایت، راهکارها و مطالب، همگی عالی هستند.
سید علی مهام
$url = 'https://arzoonlike.ir/api/v2';
	$ch = curl_init($url);	
	curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,
				'key="YOURKEY"&action="ACTION"&service="SERVICE NUMBER"&link="YOUR LINK"&amount="COUNT"');
					
		curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
	 
	curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
	$response = curl_exec($ch);
	curl_close($ch); 
	

سلام به شما دوست عزیز.

یک پروژه از نوع windows form application بسازید و یک دکمه بر روی آن قرار دهید سپس در قسمت کد دستورات زیر را بنویسید. دقت داشته باشید که ورژن دات نت شما بر روی 4.7 باشد.

using System;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

using System.Net;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;

namespace WindowsFormsTestApi
{
  public class Data
  {
    public string key { get; set; }
    public string action { get; set; }
    public string service { get; set; }
    public string link { get; set; }
    public int amount { get; set; }
  }
  public partial class Form1 : Form
  {
    static HttpClient client = new HttpClient();
 public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    static async Task<Uri> PostAsync(Data data)
    {
      var response = await client.PostAsJsonAsync(
        "/api/v2", data);
      response.EnsureSuccessStatusCode();

      // return URI of the created resource.
      return response.Headers.Location;
    }
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      client.BaseAddress = new Uri("https://arzoonlike.ir");
      client.DefaultRequestHeaders.Accept.Clear();
      client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(
        new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));
      var data = new Data
      {
        action = "yout action0",
        amount = 0,
        key = "yout key",
        link = "your link",
        service = "your service"
      };
      var result = PostAsync(data);
    }
}
}

کانال تلگرام، اینستاگرام، توییتر: @mehdiadeli9
سید علی مهام

مرسی فقط از این خط کد ایراد میگیره

var response = await client.PostAsJsonAsync(
        "/api/v2", data);
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ خود وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر