در توسینسو تدریس کنید

و

با دانش خود درآمد کسب کنید

سید علی مهام

تبدیل زبان

سلام دوستان عزیز یکی می تواند یک قطعه کد php برای من به سی شارپ بنویسید

$url = 'https://arzoonlike.ir/api/v2';
	$ch = curl_init($url);	
	curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,
				'key="YOURKEY"&action="ACTION"&service="SERVICE NUMBER"&link="YOUR LINK"&amount="COUNT"');
					
		curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
	 
	curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
	$response = curl_exec($ch);
	curl_close($ch); 
	

#php #ُسی_شارپ #کمک #کمک_فوری #تبدیل
لذت یادگیری با توسینسو
به عنوان شخصی که مدت هاست از سایت توسینسو استفاده می کنم باید بگم که واقعاً یکی از بهترین مرجع ها برای ارتقاء دانش شخصی هست. دوره های سایت، راهکارها و مطالب، همگی عالی هستند.
سید علی مهام
$url = 'https://arzoonlike.ir/api/v2';
	$ch = curl_init($url);	
	curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,
				'key="YOURKEY"&action="ACTION"&service="SERVICE NUMBER"&link="YOUR LINK"&amount="COUNT"');
					
		curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
	 
	curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
	$response = curl_exec($ch);
	curl_close($ch); 
	

سلام به شما دوست عزیز.

یک پروژه از نوع windows form application بسازید و یک دکمه بر روی آن قرار دهید سپس در قسمت کد دستورات زیر را بنویسید. دقت داشته باشید که ورژن دات نت شما بر روی 4.7 باشد.

using System;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

using System.Net;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;

namespace WindowsFormsTestApi
{
  public class Data
  {
    public string key { get; set; }
    public string action { get; set; }
    public string service { get; set; }
    public string link { get; set; }
    public int amount { get; set; }
  }
  public partial class Form1 : Form
  {
    static HttpClient client = new HttpClient();
 public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    static async Task<Uri> PostAsync(Data data)
    {
      var response = await client.PostAsJsonAsync(
        "/api/v2", data);
      response.EnsureSuccessStatusCode();

      // return URI of the created resource.
      return response.Headers.Location;
    }
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      client.BaseAddress = new Uri("https://arzoonlike.ir");
      client.DefaultRequestHeaders.Accept.Clear();
      client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(
        new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));
      var data = new Data
      {
        action = "yout action0",
        amount = 0,
        key = "yout key",
        link = "your link",
        service = "your service"
      };
      var result = PostAsync(data);
    }
}
}

سرنوشت ما با افکارمان تغییر می کند؛ اگر افکارمان همیشه مطابق با خواسته هایمان باشند، همان چیزی می شویم که آرزو داریم و همان کاری را می کنیم که می خواهیم
سید علی مهام

مرسی فقط از این خط کد ایراد میگیره

var response = await client.PostAsJsonAsync(
        "/api/v2", data);
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ خود وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....