گرفتن مقادیر ViewBag در صفحه ی Index بعد از سرچ

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام دوستان

با توجه به عکس ، بعد از اینکه سرچ رو انجام میدم Input ها خالی میشه. و کاربر نمیدونه که چی رو سرچ کرده . چطور میتونم مواردی که سرچ کرده رو بعد از زدن دکمه جستجو دوباره توی Input ها نمایش بدم ؟

سلام دوستان
با توجه به عکس ، بعد از اینکه سرچ رو انجام میدم Input ها خالی میشه. و کاربر نمیدونه که چی رو سرچ کرده . چطور میتونم مواردی که سرچ کرده رو بعد از زدن دکمه جستجو دوباره توی Input ها نمایش بدم ؟

||https://tosinso.com/files/get/40b3ef7d-927b-4fcd-a71c-59705c6fc716||

این کدهای مربوط به Index هست :
<htm>
<form method=get action=/people/index>
    <tr>


      <th>
        <input type=text class=form-control name=search />
      </th>
      <th>
        <input type=text class=form-control name=search1 />
      </th>
      <th>
        <input type=text class=form-control name=search2 />
      </th>
      <th>
        
        <input type=submit value=جستجو class=btn btn-success btn-block />
      </th>
    </tr>
  </form>
<htm>

اینم کدهای مربوط به کنترلر :


<c#>
public ActionResult Index(string search,string search1,string search2)
    {
      if (!string.IsNullOrEmpty(search) || !string.IsNullOrEmpty(search1)|| !string.IsNullOrEmpty(search2))
      {
        return View(db.People.Where(c =>c.PersonCode.Contains(search) && c.PersonName.Contains(search1) && c.PersonFamily.Contains(search2)));
      }
      return View(db.People.ToList());
    }
<c#>

این کدهای مربوط به Index هست :

<form method="get" action="/people/index">
    <tr>


      <th>
        <input type="text" class="form-control" name="search" " />
      </th>
      <th>
        <input type="text" class="form-control" name="search1" />
      </th>
      <th>
        <input type="text" class="form-control" name="search2" />
      </th>
      <th>
        
        <input type="submit" value="جستجو" class="btn btn-success btn-block" />
      </th>
    </tr>
  </form>

اینم کدهای مربوط به کنترلر :

public ActionResult Index(string search,string search1,string search2)
    {
      if (!string.IsNullOrEmpty(search) || !string.IsNullOrEmpty(search1)|| !string.IsNullOrEmpty(search2))
      {
        return View(db.People.Where(c =>c.PersonCode.Contains(search) && c.PersonName.Contains(search1) && c.PersonFamily.Contains(search2)));
      }
      return View(db.People.ToList());
    }
دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است