استخراج کلمه در یک جمله

بپرسید
  • iran58 iran58
  • 43 ماه قبل
  • 43 ماه قبل
  • 177 نمایش

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام

فرض کنید جمله زیر را داریم

0(###)test(@@@)5/4/2019

می خواهم

الف)متن قبل از (###) را بدست اوریم

ب)متن مابین (@@@)و(###) را بدست اوریم

ج)متن بعداز (@@@) را بدست اوریم

چگونه باید کد مربوطه را بنویسم

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است