امیرحسین میرزایی

ارسال اطلاعات از طریق اندروید به وب سرویس با روش rest

سلام خدمت استاید محترم؛

من میخوام یکسری داده از سمت اندروید به سرور ارسال کنم ولی خب مشکلاتی دارم

کد های من:

StringRequest request=new StringRequest(Request.Method.GET ,"http://localhost:2426/api/home/AddEmpDetails/?fname=Amir&lname=Mirza", new Response.Listener<String>() {
      @Override
      public void onResponse(String response) {
        Log.i("Result : ", response.toString());
      }
    }, new Response.ErrorListener() {
      @Override
      public void onErrorResponse(VolleyError error) {
        Log.i("result : ", error.getMessage());
      }
    });
RequestQueue queue= Volley.newRequestQueue(this);
    queue.add(request);
    queue.add(imageRequest);

و کد های C#:

public class HomeController : ApiController
  {
    [HttpGet]
    //[Route("api/{Home}/{AddEmpDetails}/{fname}/{lname}")]
    
    public bool AddEmpDetails( string fname, string lname)
    {
      string connectionString =
      @"Data Source=.;Initial Catalog=RestService;Integrated Security=true;";

      

      string queryString =
      "insert into EMPModel (firstName,lastName) Values('"+fname+"','"+lname+"')";

      using (SqlConnection cnn =
      new SqlConnection(connectionString))
      {
        SqlCommand command = new SqlCommand(queryString, cnn);
        cnn.Open();
        command.ExecuteReader();
        cnn.Close();
        
      }
      return true;
      //write insert logic 

    } 
  }

برای تست وب سرویس به صورت لوکال اجرا میکنم و مشکلی نیست و true بر میگردونه، ولی زمانی که اونو روی یک سرور publish می کنم، به من میگه آدرس دهیت مشکل داره.

کد های قسمت Route:

public static class WebApiConfig
  {
    public static void Register(HttpConfiguration config)
    {
      // Web API configuration and services

      // Web API routes
      config.MapHttpAttributeRoutes();

      config.Routes.MapHttpRoute(
        name: "DefaultApi",
        routeTemplate: "api/{controller}/{action}/{id}",
        defaults: new { id = RouteParameter.Optional }
      );
    }
  }

حالا سوالاتی که دارم اینه که، برای Routing وب سرویس Rest چه اصولی هست که باید رعایت بشه؟

سوال دوم اینکه برای ارتباط اندروید و rest و در نهایت SQLServer به جز وب سرویس چ راه هایی وجود داره؟

سوال سوم اینکه من چطور میتونم پارامتر هایی رو از اندروید از طریق rest به سرور بفرستم، و داخل وب سرویس از اون پارامتر ها استفاده کنم؟

اگه لینک کاربردی در مورد این مباحث هست لطفا ارسال کنید ممنون.

با تشکر از وب سایت توسینسو.

#routing_در_وب_سرویس_rest #rest #ارسال_اطلاعات_از_اندروید_به_سرور #ارسال_دیتا_از_اندروید_به_rest
لذت یادگیری با توسینسو
به عنوان شخصی که مدت هاست از سایت توسینسو استفاده می کنم باید بگم که واقعاً یکی از بهترین مرجع ها برای ارتقاء دانش شخصی هست. دوره های سایت، راهکارها و مطالب، همگی عالی هستند.
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ خود وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره تابستانه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....