امین

مشکل در کد نویسی جی کوئری

سلام خدا قوت

این کد چیکار می کنه:


$("#tozihat").hide();
//$("#tozihat").show();
$("#pishnahadat1").setOnchange( function(newVal, oldVal) {
 if (newVal == "1") { 
  $("#tozihat").show();
 }
 else {
  $("#tozihat").hide();
 }
});

$("#button0000000001").click(function() {
 var rowCount = $("#jadvalearzyabi").getNumberRows();
 var totalnatije = 0;
 var totalahamiat = 0;
 var results = 0;
 for (var i = 1;i <= rowCount;i++) {
  var total1 = parseFloat((($("#jadvalearzyabi").getValue(i, '2'))*10)*($("#jadvalearzyabi").getValue(i, '1')));
  
  totalnatije = totalnatije + total1;
 }
 
 for (var i = 1;i <= rowCount;i++) {
 	totalahamiat += parseFloat($("#jadvalearzyabi").getValue(i, '1'));
 }
 

// var rowCount = $("#jadvalearzyabi").getNumberRows();
// var totalahamiyat = 0;
// for (var i = 1;i <= rowCount;i++) {
//  totalahamiyat += parseFloat($("#jadvalearzyabi").getValue(i, '1'));
// }
//// var arzyabi = ((totalnatije).(totalahamiyat));
// //$('#natije').setValue(arzyabi);
 

 
// $('#natije').setValue(((totalnatije * totalahamiyat) / totalahamiyat) / 100);
 	results = totalnatije / totalahamiat;
  $('#natije').setValue(results);
 
	var results2 = $('#natije').getValue();
 var index = results2.indexOf(".");
 var res = results2.substring(0, index + 3);
 alert(res);
 //$('#natije').getValue(res);
  
  // var str = "results";
  // console.log(str.split(" "));
 // console.log(results(12.34));

  
 
});
#جی_کوئری_-_کد_نویسی_-_مشکل
لذت یادگیری با توسینسو
به عنوان شخصی که مدت هاست از سایت توسینسو استفاده می کنم باید بگم که واقعاً یکی از بهترین مرجع ها برای ارتقاء دانش شخصی هست. دوره های سایت، راهکارها و مطالب، همگی عالی هستند.
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ خود وارد شوید.
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره بهاره می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....