مشکل با IQueryable<>

بپرسید
 • barbimusic barbimusic
 • 46 ماه قبل
 • 46 ماه قبل
 • 209 نمایش

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام دوستان وقت به خیر .

ببخشید من یه مشکلی که دارم اینه که توی کد زیر تو برنامم وقتی از حالت IEnumerable<RefundList&gt; استفاده میکنم محاسبات بدون مشکل و منطقی محاسبه میشه ولی وقتی از حالت کوئری ریبل &gt;&gt; IQueryable&lt;RefundList> استفاده میکنم سریعتر میشه ولی در منطق اشتباه محاسبه میشه .

میخام که بتونم از کوئری ریبل استفاده کنم چون IEnumerable برنامم رو کند میکنه .

مشکل هم به این صورته که وقتی دیباگ میکنم میبینم با وجود اینکه شرط درست هست و سطر قسط مربوط به اون وام در جدول موجود هست ولی باز پیغام Value can not be null میده .

.

.

.

.خطا رو توی خط مربوط به AddRage میده

.

.

else
            {
              result_Refunds.AddRange(db.Refunds.Select(c => new Refund_List() { InstallmentCount=c.InstallmentCount,LoanId= c.LoanId }).Where(c => c.LoanId == found_Loan.Id).ToList() as IEnumerable<Refund_List>); //لیست تمام اقساط مربوط به وام مربوطه 
              if (result_Refunds.Count != 0)
              {
                var ghest = result_Refunds.Where(c => c.LoanId == item.Id).Sum(c => c.InstallmentCount);
                if (ghest != 0)
                {
                  ALL_COUNT_REFUNDS_By_LOAN = ghest.Value;
                  found_Loan.Remained_Installment = (int)found_Loan.Installment - ghest;
                  db.Entry(found_Loan).State = System.Data.Entity.EntityState.Modified;
                  db.SaveChanges();
                }
              }
            }
دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است