ورودی غیر معمول در C#

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

با سلام در حین یادگیری سی شارپ به چنین کدی بر خوردم که برام یه مقداری عجیب بود میشه راهنمایی کنید که این کد با توجه به اصول زبان سی شارپ چه را این طور نوشته شده.

<c#>

public static log4net.ILog GetLoger([CallerFilePath]string filename = "")

{

return log4net.LogManager.GetLogger(filename);

}

<c#>

با سلام در حین یادگیری سی شارپ به چنین کدی بر خوردم که برام یه مقداری عجیب بود میشه راهنمایی کنید که این کد با توجه به اصول زبان سی شارپ چه را این طور نوشته شده.

<left>
<c#>
public static log4net.ILog GetLoger([CallerFilePath]string filename = )
    {
      return log4net.LogManager.GetLogger(filename);
    }
<c#>||https://tosinso.com/files/get/c1630525-a6dd-48ff-9990-9aba881ec969||
<left>
دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است