ساخت مهره های شطرنج

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

باسلام

دوستان من بردشطرنج روبابرنامه ++C ساخته ام ومی خوام مهره های مربوط به آن راطراحی کنم یه اسکرین شات ازمهره های مربوط گذاشتم.لطفابامشاهده تصویر،من رادراین زمینه راهنمایی بفرمایید.

اگه ممکنه کداسکی مربوط به این تصاویرروبزارید.

باسلام
دوستان من بردشطرنج روبابرنامه ++C ساخته ام ومی خوام مهره های مربوط به آن راطراحی کنم یه اسکرین شات ازمهره های مربوط گذاشتم.لطفابامشاهده تصویر،من رادراین زمینه راهنمایی بفرمایید.
اگه ممکنه کداسکی مربوط به این تصاویرروبزارید.
||http://tosinso.com/files/get/9116bbf7-b80f-4a4f-b9c4-bd1ae67ae3d2||
دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است