در توسینسو تدریس کنید

و

با دانش خود درآمد کسب کنید

عبدالرحمن حسینی ارشد

بهینه سازی کد ها

سلام بهمه دوستان کسی هست ارادات این کد که جهت اضافه کردن یک رکورد در بانک sql از تکنولوژی linq استفاده شده کمک کنه

 private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {string t_dateh=maskedTextBox1 .Text;
    try
    {
      // MessageBox.Show(maskedTextBox1.Text ); 
        dataGridView6.Enabled = true; 
        moshakhsat u = new moshakhsat();
        u.idpublic = (T_idpublic.Text);
        u.name = T_name.Text ;
        u.family = T_family.Text ;
        u.name_f =T_father .Text ;
        u.sh_sh =T_sh_sh.Text ;
        u.date_h = t_dateh;
        u.sabeghe =int.Parse( T_sabeghe.Text);
        u.count_chil =int.Parse (com_count_ch.SelectedIndex.ToString()) ;
        u.name_mdrak = int.Parse(com_madrak.SelectedIndex.ToString());
        u.average =int.Parse(T_avereg.Text);
        u.salary =Convert.ToInt32(T_mony.Text);
        u.date_start = T_start.Text ;
        u.fare = int.Parse(com_Fara.SelectedIndex.ToString());
        u.Taddress =T_address.Text ;
        u.mobaily = T_mobaily.Text;
        u.email = T_email.Text ;
        u.web =T_web .Text ;
        u.id_post =maskedTextBox2.Text;
        u.reshteh=T_reshteh.Text;
        u.marrid =int.Parse(com_marrid.SelectedIndex.ToString()) ;
        u.sex = int.Parse(com_sex.SelectedIndex.ToString());
        u.mahal_end_tahsili =T_mahal_madrak.Text ;
        u.aks = T_idpublic.Text;
        u.id =int.Parse (T_rezomeh .Text);
        u.name_t = T_mtavalod.Text;
        u.id_search =int.Parse (T_idpublic.Text);
        var items = from b in bank.moshakhsats
              where b.idpublic == T_idpublic.Text
              select b;
        if (items.Count() == 0)
        {
          bank.moshakhsats.InsertOnSubmit(u);
          bank.SubmitChanges();

        }
        else
        {
          MessageBox.Show("کدملی تکراری است ");
        }
        var
          q = from p in bank.moshakhsats select p;
        dataGridView6.DataSource = q;
      }
      catch (Exception w)
      {
        MessageBox.Show(w.ToString());
      }
      ClearControls();
      T_rezomeh.Text = "0";
      T_avereg.Text = "0";
      T_mony.Text = "0";
      T_idpublic.Text = "0";
    }
#نحوه_کد_نوشتن #کد_بیهینه #کد_نوشتن
لذت یادگیری با توسینسو
به عنوان شخصی که مدت هاست از سایت توسینسو استفاده می کنم باید بگم که واقعاً یکی از بهترین مرجع ها برای ارتقاء دانش شخصی هست. دوره های سایت، راهکارها و مطالب، همگی عالی هستند.
مهدی آسیایی

با سلام

در خط 8 ام اون پرانتزها برای (T_idpublic.Text) برای چیه ؟

برنامتون کار نمیکنه یا میخوان بهینه سازی بشه؟؟؟؟

بزرگ فکر کن! "تقدیر" تقویم افراد عادیست و "تغییر" تدبیر افراد عالی ...

سلام

نه قصدم بهینه سازی برنامه است نه چیزه دیگر برنامه کار می کند و مشکلی ندارد

خدا همیشه با هاته نگران آینده نباش-0001010100111001
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ خود وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره تابستانه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....