نوع های بی نام (Anonymous Types) در سی شارپ

یک نوع بینام یک کلاس ساده ایجاد شده توسط کامپایلر برای ذخیره یک سری از اطلاعات است. برای ایجاد یک نوع بینام، با استفاده از کلمه کلیدی new یک شی اولیه ایجاد می کنیم و و متغییر ها و مقادیر آنان را نیز مشخص می نماییم.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

ساختار کلی آن به صورت زیر است

برای یادگیری و آموزش سی شارپ ( آموزش زبان برنامه نویسی سی شارپ ) رایگان به این لینک بروید

var dude = new { Name = "Mohammad", Age = 28 };

باید توجه داشت که برای تعریف این شی (dude) نوع را باید var قرار دهیم چراکه نوع داده در اینجا مشخص نیست.

همچنین تمامی متغیرهای موجود در این نوع شی باید حتما دارای مقدار اولیه باشند (مثل برای سن مقدار 28 در نظر گرفته شده است)

نکته آنکه متغیرهای درون این شی همه Readonly بوده و غیر قابل تغییر هستند.

 var dude = new { Name = "Mohammad", Age = 23 };
            dude.Name = "Ali";//error

مانند سایر اشیا در اینجا نیز می توان آرایه ای از اشیا ایجاد نمود

var dudes = new[]
{
  new { Name = "Mohammad", Age = 30 },
  new { Name = "Unity", Age = 40 }
};

نظرات