آموزش رفع خطای Code::Blocks

امروز با مشکلی در نرم افزار code::block مواجه شدم : وقتی که پروژه را باز میکردم و برنامه را اجرا می کردم خطای زیر نمایش داده می شد :

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
 :m - Debug" uses an invalid compiler.
 Probably the toolchain path within the compiler options is not setup correctly?!
 SkippingNothing to be done." 

که راه حل آن را پیدا کردم :

باید مسیر زیر در نرم افزار طی شود:

Settings->Compiler and Debugger->
ToolChain Executables ->
Click Auto Detect on the compiler's installation directory

محسن آرمان منش
محسن آرمان منش

مهندس فناوری اطلاعات دارای مدرک : windows server 2008 , , network+ , , windows 7 , , میکرو کنترلرها در رباتیک AVR , ,

نظرات