تا %60 تخفیف خرید برای 8 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

روشهای تست پروگرام قسمت سوم

سلام ، در قسمت های قبلی به اصول اولیه در تست برنامه نویسی پرداختیم و فهمیدم که میتوانیم چه نوع برنامه هایی را تا کدام زمان تست کنیم! از این به بعد در این مقالات به بحث اصلی خودمان میرویم و روشهایی که بیشترین استفاده در عملیه تست را دارد بیان میکنیم. به امید موفقیت همه برنامه هایتان ! زندگی رویایی است که فقط در قالب زنده بودن و تست روزگار باید ثبت شود.!

2.1 تست نرم افزار


تست نرم افزار همانطور که در فصل قبلی گفته شد یکی از مهم ترین بخش های توسعه نرم افزار است . تست نرم افزار کیفیت و اعتبار یک نرم افزار را بررسی میکند و میتواند درستی کار نرم افزار را قبل از اینکه وارد بازار شود را بررسی کند. این کار باعث میشود که تیم توسعه دهنده را از کاری که کرده اند اطمینان دهد. برای تست نرم افزار روش های مختلفی وجود دارد . هر روش دارای مزیت ها و کمبودی های میباشد که با استفاده از چند روش میتوان کمبودی های آن را تصریح کرد. بیشتر نرم افزارهایی که تولید میشوند از دو روش کلی استفاده میکنند. ( White Box Testing ) و( Black Box Testing ) دو روشی است که مورد استفاده بیشتری در توسعه نرم افزار دارند. تست جعبه سفید(White Box Testing) کسانی که تست برنامه را برعهده دارند بیشترین وقت خود را صرف میکنند به این دلیل که در این روش تمرکز بر کدهای برنامه است. آنها تمام کدها و متد های موجود در برنامه را مورد بررسی قرار میدهند به همین دلیل وقت و هزینه زیادی را در بر میگیرد.تست جعبه سیاه (Black Box Testing) در این روش کسانی که تست برنامه را برعهده دارند کاری به کدهای برنامه ندارند آنها فقط خروجی های برنامه را مورد بررسی قرار میدهند یعنی اینکه در این روش نیازی نیست کسی که تست کننده است از علم تست چیزی بداند. در حقیقت آنها کاربران برنامه میباشند که با برنامه کار میکنند و مشکلاتی که در حین کار با برنامه پیدا میکنند را به صورت یک گزارش به تیم توسعه دهنده ارائه میکنند.

2.2 Black Box Testing


شکل 2: حالت عمومی Black Box

روش تست جعبه سیاه یا Black Box Testing یکی از مهم ترین روشهای تست نرم افزار میباشد. در این تست که بر مبناء این است که تست کننده از کدهای داخلی برنامه اطلاعی ندارد و همچنین اینکه برنامه ای که به او داده میشود قرار است بدون آگاهی از اهداف اصلی آن و فقط هدف هایی که توسط تیم توسعه برای شخص تست کننده داده شده است مراحل تست را انجام میدهد . تست جعبه سیاه توسط تیم مجزا از تیم توسعه انجام میشود که این تیم معمولا شامل کاربران نهایی برنامه و اشخاصی که به برنامه ارتباط دارند انجام میشود. 80 درصد از کسانی که این تست را انجام میدهند از برنامه نویسی کمپیوتر اطلاع کافی ندارند.

2.2.1 مزایای این روش


  1. به صورت سریع میتوان مشکلات را در نرم افزار پیدا کرد
  2. ارزان است. یعنی وقت کمتری را در بر میگیرد تا مراحل تست انجام شود
  3. نیازی نیست که مهارت کافی در زمینه برنامه نویسی و کدهای برنامه داشته باشیم که بیشترین افراد تست کننده این روش از برنامه نویسی اطلاعی ندارند.
  4. افراد مختلفی میتوانند این تست را انجام دهند. بنابراین نیازی نیست که فرد مورد نظر را جستجو کنیم
  5. در این روش کدهای برنامه ای تست میشود که مورد استفاده قرار گرفته اند. به کدهایی که استفاده نشده اند و یا اینکه استفاده شده اند اما در برنامه نقش خاصی را ندارند کاری نداریم. یعنی ورودی های ما تنها بر روی کدهایی تست میشود که قرار است برنامه را اجرا کنند و به کدهایی که در نرم افزار است و در پشت وظیفه دارند ارتباط نمیگیرد. [7]

2.2.2 Equivalence partitioning (دسته بندی مشابهات )


همانطور که ار نامش پیدا است . موارد مشابه را در نرم افزار یک جا کرده و یکی از آنها را تست میکند. یعنی محدوده های مشخصی را انتخاب و یکی از موارد مشابه را به نیابت از دیگران مورد تست قرار میدهد.این تست اهداف زیر را مورد بررسی قرار میدهد.

  1. مهم ترین هدف این روش کاهش تعداد موارد تست به کمترین مقدار است که باعث میشود وقت و هزینه کمتری در اجرای تست مصرف شود.
  2. انتخاب گزینه های تست درست تا همه قسمت های نرم افزار را شامل شود . این موارد تست در برگیرنده های راه های ورودی و خروجی برنامه باید باشد.

2.2.3 Boundary Value Analysis (تحلیل مقادیر مرزی)


یکی دیگر از روش های تست جعبه سیاه است . این روش تمرکز اصلیش بر روی حدود مرزی نرم افزار است . به اسن دلیل که ورودی هایی که در نرم افزار داده میشود. زمانی که از مرز یکی از قسمت ها عبور میکنند ممکن است که دچار مشکل شود و بیشترین خطاها نرم افزار هم در این قسمت قابل مشاهده است.به طور مثال: زمانیکه یک برنامه نویس محدوده 1 تا 30 (مثال روزهای یک ماه ) را به عنوان ورودی دارد، که نشان دهنده روزها در یک ماه است در برنامه خودش خطی برای چک کردن این محدوده دارد که به این صورت است:

If(month > 0 && month >31)

اما در یک خطای معمول برنامه نویسی ممکن است محدوده اشتباهی بررسی شود.

If(month >= 0 && month >31)

برای بررسی محدوده های پیچیده تر در یک برنامه به سادگی نمیتوان مکانهای خطا را یافت. به این دلیل که نمیتوان در بین چندین کران ، کرانی که دارای مشکل است را پیدا کرد.

2.2.3.1 اعمال تحلیل مقادیر مرزی:


برای آغاز تحلیل مقادیر مرزی استراتژی ای تستی که شما باید اول مشخص کنید، کران های رابط (interface) یک اجزاء نرم افزاری است. این کار با استفاده از روش های تقسیم بندی مشابهات صورت میگیرد.روش های تحلیل مقادیر مرزی و دسته بندی مشابهات ناچاراً به هم مرتبط هستند.تحلیل مقادیر مرزی میتواند 6 تا مورد کاربرد داشته باشد برای کران پایین n,n-1,n+1 و برای کران بالا نیز مقادیر n,n-1,n+1.یک مجموعه بیشتری از کرانها باید برای آغاز موارد تست لحاظ شوند یک استراتژی تست استوار باید کرانهای طبیعی نوع داده های مورد استفاده در برنامه را نیز در نظر بگیرد. یعنی اگر شما با مقادیر علامتدار کار میکنید محدوده اطراف 0 را نیز باید در نظر بگیرید.( 1+ ، 0 ، 1-)

2.2.4 Comparison Testing(تست مقایسه ای )


در شرایط خاصی (مثل کنترل هواپیمای بدون سرنشین) قابلیت اطمینان نرم افزار اهمیت مطلق دارد. به این دلیل که با جان انسان ها ارتباط مستقیم دارد. در چنین کاربردهایی، بیشتر اوقات از نرم افزارها و سخت افزارهای اضافی برای به حداقل رساندن خطا استفاده میکنند. در کنار اینکه نرم افزار اضافی در حال تولید است به صورت مجزا نرم افزار اصلی هم در حال توسعه است و هر کدام از آنها به صورت مجزا مورد تست قرار میگیرند و ورودی ها و خروجی های آنها مورد بررسی قرار میگیرند . این کار تا زمانی ادامه میابد که خطاها نزدیک به صفر شود و کیفیت نرم افزار تایید شود. هنگامی که یک مشخصه به چند صورت پیاده سازی شده باشد. موارد آزمونی که با استفاده از روش های جعبه سیاه دیگر طراحی شدند برای همه نسخه های نرم افزار به عنوان ورودی در نظر گرفته میشوند. اگر خروجی ها یکسان باشند، فرض میشود که همه پیاده سازی ها درست بوده اند. اگر خروجی ها تفاوت باشند ، همه برنامه ها بررسی میشوند تا تعیین شود که آیا نقصی در یک یا چند نسخه منجر به این اختلاف شده است یا خیر، در اکثر موارد، مقایسه خروجی را میتوان توسط یک ابزار خودکار انجام داد.

تست جعبه سیاه (Black Box Testing ) یک روش کلی است و بنابراین نمی توان بر صحت آن اطمینان داشت به این دلیل که همیشه در این روش مسیرها و داده هایی باقی می ماند که از چشم تست کننده آن به دور است. برای اینکه از انجام تست اطمینان حاصل کنیم نیاز است که مشکلی را که پیدا کرده ایم را دوباره توسط White Box Testing مورد بررسی قرار دهیم تا این مشکل به صورت کامل حل شود. تست جعبه سیاه (Black Box Testing ) برای این استفاده میشود که تست کننده قبل از این که شروع به استفاده از White Box Testing کند یک پیش فرض از برنامه داشته باشد و بداند که کدام متد ها در این برنامه وجود دارد و کدام متد ها نیاز است که به این برنامه افزوده شود.

قانون پارتو: %80 خطاهاي کشف نشده در 20 % کد است

نوشته: سید علی دانیال ارتباط مستقیم

منبع:ITPRO.IR

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند